ÚČEL ZNOVUZAVEDENÍ ŽÁKOVSKÝCH KNÍŽEK

Vážení rodiče,

od letošního školního roku zavádíme pro žáky 2.–9. tříd papírové žákovské knížky, do kterých se však bude zaznamenávat pouze omlouvání žáků a důležitá upozornění školy směrem k rodičům. Nadále budeme využívat i systém Bakalář, ve kterém jsou uváděny známky, rodiče komunikují s učiteli či vedením...

Bohužel v minulosti docházelo k tomu, že někteří rodiče elektronicky s učiteli nekomunikovali, neomlouvali žáky. Při školních akcích neměla škola často zpětnou vazbu, zda rodiče jsou s událostí seznámeni. Tento krok je vstřícný směrem k rodičům z toho důvodu, že ne všichni mají možnost přístupu k elektronické komunikaci se školou. Také mají žáci, rodiče i škola okamžitou zpětnou vazbu o dění, to systém Bakalář mnohdy neumožňuje, což ostatně bylo také ústně doporučeno při kontrole ČŠI, kterou jsme ve škole měli v minulém školním roce.

Věříme, že tento krok bude přínosný hlavně pro žáky i Vás, rodiče.

 

Vedení školy