ZUŠ – URYCHLENĚ HLEDÁME!!!

Hledáme paní na převádění dětí na výuku v základní umělecké škole od 1. října každý den
odpoledne cca od 12 do 16 hodin (120,- Kč/hod.)
Zájemkyně ať se hlásí u zástupkyně ředitelky školy pro ZUŠ Blaženy Lvové, tel. 725 612 613