Projektové dny

 


Žáci 9. ročníku vypracovávají pod vedením učitelů ročníkovou práci, kterou na konci roku obhajují před stanovenou komisí. Hodnocení úrovně ročníkové práce žáků 9. ročníku je součástí klasifikace v předmětu český jazyk a v odborném předmětu, jehož téma žák zpracoval. Témata ročníkových prací, z nichž si mohou žáci vybírat, jsou zveřejněna na konci prvního pololetí. Práci odevzdávají žáci v tištěné i elektronické podobě. Úspěšné práce se zařazují do fondu školní knihovny.

Pravidla a šablony jsou k dispozici zde....


9. ročník - témata ročníkových prací pro školní rok 2021/2022

T. Nadymáčková
1. Kde domov můj?
2. Británie a královská rodina
3. Kultura Japonska
4. Vietnam po stopách mých předků


V. Langerová
1. Karel Čapek – život a dílo
2. Publicistický styl - média a společnost
3. První světová válka a její vliv na literární tvorbu českých a světových spisovatelů
   (Jaroslav Hašek, Fráňa Šrámek, ztracená generace - Remarque, Hemingway, Rolland)


T. Schwarzbacher Zeman
1. Alkohol
2. Návykové látky a jejich působení na lidský organismus
3. Psychické poruchy


E. Outlá
1. Přírodní katastrofa 20. století
2. Největší sopky světa
3. Historie automobilismu


Š. Pajačová
1. Zdravý životní styl (trendy ve výživě…)
2. Lyžování – Ester Ledecká
3. Biatlon – Martin Fourcade


E. Kubů
1. Rusko – zaostřeno na Tatarstan
2. Přírodní katastrofy – zaměřeno na tsunami
3. Vylodění v Normandii


T. Rozsnyó
1. Legendární módní návrháři
2. Nejzajímavější stavby světa
3. Dějiny odívání v Evropě


J. Martiník
1.  Cloud, cloudová řešení
2. Ekosystém Apple
3. 3D tisk


J. Čížkovský
1. Jaroslav Seifert – jediný český laureát Nobelovy ceny za literaturu
2. 100 let Švejka – život J. Haška a jeho nejznámější dílo
3.  Národní divadlo – 140 let od jeho slavnostního otevření


O. Vavrinčíková
1. The Golden Era Of Aviation
2. Everything About Sport Number One in Britain: Football
3. American Natural Treasure: National Parks


V. Brtnová
1. Jaderná elektrárna  - historie objevu radioaktivity – osobnosti, stavby jaderných elektráren u nás,
    ve světě, bezpečnost, havárie (nejen Černobyl), otázka vyhořelého paliva
2. Slavná jména chemie (stručná historie chemie. Alespoň 5 slavných chemiků + jejich přínos vědě.
    Česká stopa v chemii (atd.)
3. Od světlušek k podzimnímu listí (seznámení s chemickými látkami způsobujícími zajímavé jevy
    v přírodě, jako barvení listí na podzim, světélkování pařezů, světlušek či hlubinných ryb, apod.)


Z. Haubová
1. Australia – World of wild animals
2. Healthy lifestyle
3. My favourite musician/performer


M. Kubíková
1. Dopady koronaviru na českou ekonomiku
2. Kapitola českých dějin, která mě zaujala
3. Návykové látky a jejich dopady na lidské zdraví


M. Nevečeřalová
1. Literatura a film
2. Začínající spisovatel
3. Báseň základ písně


J. Purkar + S. Otradovcová
1. Potřebuje ČR jaderné elektrárny?
2. Vyber nejpodstatnější etapy v dobývání vesmíru
3. Fyzika ve zdravotnictví


M. Panošová
1. Historie výroby čokolády
2. Trendy moderní v gastronomii
3. Různé druhy diet (stravování)


M. Ladová
1. Traditional festivals in English speaking countries
2. My favourite personality
3. Favourite book, which I have read in English


K. Vrbová
1. Využití mikroorganismů při výrobě potravin
2. Využití mikroorganismů při výrobě alkoholických nápojů
3. Oblasti využití elektrochemie


V. Parezová
1. Základní výtvarné techniky. Malba, kresba, grafika. Jejich využití, pomůcky k tvorbě.
    Ukázka vlastní výtvarné tvorby.
2. Street art. Historie, techniky a styly, významní umělci současnosti
3. Technika akvarelu. Rozdělení a specifika akvarelových barev. Specifické pomůcky k tvorbě.
    Vlastní umělecká tvorba.


B. Mrázová
1. Mental Health
2. France and its Architecture
3. Jamie Olivierś Food Revolution in Schools


T. Čadová
1. Tropické deštné lesy – fauna a flóra
2. Ochrana oceánů
3. Ohrožené druhy živočichů ČR


A. Jiskrová
1. Neverbální komunikace – řeč těla
2. Robert John Downey – životní příběh slavného herce
3. Karel Gott – hudební legenda


D. Sůva
1. Poruchy příjmu potravy
2. Cukrovka
3. Pandemie v dějinách lidstva


M. Eisman
1. Zimní olympijské hry
2. Patrik Schick
3. Fotbal jako světový fenomén


M. Rejnová
1. The tallest buildings in the world
2. Movies based on Science Fiction and Fantasy books
3. New technologies for sustainable transport


H. Šundová
1. Vliv yuotuberů, influencerů na vytváření životního názoru mladé generace.
2. Ženy a jejich postavení ve společnosti v zrcadle české literatury (autoři a autorky, kteří se
    ženskou otázkou zabývali v různých obdobích)
3. Jak soužití se zvířaty ovlivňuje životní postoje a citový život člověka
 


L. Salim Vosátková
1. Genocida židovského obyvatelstva za druhé světové války
2. Tutanchamon a jeho hrobka
3. Čarodějnické procesy