Výsledky zápisu do základní školy

V níže uvedených souborech jsou uvedeny seznamy dětí, které:

1) byly přijaty do 1. ročníku (pro šk. rok 2018/2019)

2) nebyly přijaty do 1. ročníku (pro šk. rok 2018/2019)

3) mají povolen odklad povinné školní docházky

4) byly přijaty do 0. ročníku (přípravné třídy pro šk. rok 2018/2019)

 

Přiložené soubory