Články

VÝSTAVA V ATRIU MÚ

V tomto školním roce končí první absolventi sedmiletého I. stupně výtvarného oboru základního uměleckého vzdělávání ze třídy akademické sochařky Jitky Wernerové a MgA. Pavly Naďové. Sedm z těchto… Celý článek

MÁJOVÝ KONCERT ŽÁKŮ A UČITELŮ ZUŠ

Ve čtvrtek 16. května se divadelní sál v hlavní školní budově zaplnil do posledního místa. Žáci tentokrát vystupovali společně se svými učiteli či spolužáky v malých komorních uskupeních, v polovině… Celý článek

ZÁJEZD DO ANGLIE (POKYNY)

Vážení rodiče,    zítra, tj. 23. 5. 2019, obdrží děti aktuální pokyny pro účastníky zájezdu (viz příloha tohoto textu). Pokyny si důkladně prostudujte i s dětmi. Celý článek

Starší články ZŠ Starší články ZUŠ

Milí rodiče, žáci i přátelé školy.

Naším cílem je vést žáky k samostatnosti a odpovědnosti. Důraz klademe na rozvoj jazykových schopností, informatiky a nově i pohybové aktivity. Ve škole pracují kvalitní pedagogové, kteří se snaží o příznivou a tvůrčí atmosféru ve třídách a bezkonfliktní vztahy mezi dětmi. Všichni zaměstnanci poskytují žákům příjemné a podnětné prostředí, které jim umožní nejenom získat potřebné základní vědomosti, ale také v nich probudí touhu po vzdělávání a přispěje k jejich všestrannému rozvoji. Samozřejmostí je široká paleta zájmových kroužků, které nabízíme nejen v rámci základní umělecké školy. Důležitými partnery v naplňování našich cílů jste také Vy, rodiče. Jsme otevřeni diskusi, těšíme se na Vaše podněty.

ředitelka školy