Články

Z ADVENTNÍHO MUZICÍROVÁNÍ ZUŠ

Velký sál Společenského centra Jesenice byl ve čtvrtek 12. prosince zcela zaplněn návštěvníky z řad rodičů, příbuzných, kamarádů, známých, občanů jesenických, dle ohlasů ale i odjinud, zkrátka všech,… Celý článek

ŘEDITELKA ŠKOLY BYLA ODVOLÁNA

Paní Ing. Mgr. Bc. Novotná byla ke dni 13.12.2019 radou města odvolána z funkce ředitelky Základní školy a základní umělecké školy Jesenice a to z důvodu závažného porušení rozpočtové kázně. Dle… Celý článek

UPOZORNĚNÍ - ŠKOLNÍ AUTOBUS PÁSY

Vážení rodiče, dopravce, který poskytuje školní autobusy, nás požádal o připomenutí, že pokud využívají žáci služeb školního autobusu, jsou povinni po celou dobu jízdy sedět a využít bezpečnostní… Celý článek

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V rámci spolupráce školy a města vystoupil v programu první adventní neděle orchestr základní umělecké školy Jesband v podvečerním čase při rozsvěcování vánočního stromu u městského úřadu. Melodie… Celý článek

ADVENTNÍ SETKÁNÍ 11. 12. 2019

Vážení rodiče,   dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na tradiční adventní setkání, které se uskuteční ve středu 11. 12. od 16 do 18 hodin. Jako vždy Vás čekají vánoční vystoupení, která si… Celý článek

Starší články ZŠ Starší články ZUŠ

Milí rodiče, žáci i přátelé školy.

Naším cílem je vést žáky k samostatnosti a odpovědnosti. Důraz klademe na rozvoj jazykových schopností, informatiky a nově i pohybové aktivity. Ve škole pracují kvalitní pedagogové, kteří se snaží o příznivou a tvůrčí atmosféru ve třídách a bezkonfliktní vztahy mezi dětmi. Všichni zaměstnanci poskytují žákům příjemné a podnětné prostředí, které jim umožní nejenom získat potřebné základní vědomosti, ale také v nich probudí touhu po vzdělávání a přispěje k jejich všestrannému rozvoji. Samozřejmostí je široká paleta zájmových kroužků, které nabízíme nejen v rámci základní umělecké školy. Důležitými partnery v naplňování našich cílů jste také Vy, rodiče. Jsme otevřeni diskusi, těšíme se na Vaše podněty.

ředitelka školy