Speciální pedagog

SPECIÁLNÍ PEDAGOG – Mgr. Martina Kubíková

 • činnost speciálního pedagoga je zaměřena na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané
 • externí spolupráce s poradenskými zařízeními - PPP, SPC
 •  interní spolupráce s pedagogickými pracovníky, školním psychologem, rodiči
 • využívá doporučené pracovní materiály a speciální metody vhodné pro kompenzaci poruchy
 • vede hodiny reedukací (tzv. nápravy)
 • poskytuje instruktáž pro využívání speciálních či alternativních materiálů
 • podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu
 • účastní se výchovných komisí
 • koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga

 

 • kontakty:
  • email: martina.kubikova@jesenickaskola.cz
  • telefon: 241 004 209