Kontakty

Management školy

Mgr. Josef Čížkovský

zástupce ředitelky pro 5.- 9. ročník ZŠ, vedoucí SVČ
ČJ, D
725612619 (služební mobil)

Blažena Lvová

zástupkyně ředitelky pro ZUŠ
ZUŠ

Mgr. Leona Matějková

třídní učitelka 5.A, zástupkyně ředitelky pro 0.- 4. ročník ZŠ, správkyně žákovské knihovny
Čj, M, Př, Vo
725 612 611 (služební mobil)

Ing. Mgr. Bc. Jitka Novotná

ředitelka školy

Mgr. Petr Pavelka

statutární zástupce ředitelky školy
M, Tv
725612610 (služební mobil)

Učitelé

Mgr. Radomír Aberl

třídní učitel 5.C zš

Radana Aberlová

třídní učitelka 4.B zš

Krste Badarovski, DiS.

učitel zuš
ZUŠ
klavír, korepetice

Josef Bárta

učitel zuš
ZUŠ
klarinet, saxofon, zobcová flétna, klávesy

Milan Bělanský, DiS.

učitel zuš
ZUŠ
Violoncello (budova K Rybníku 800)

MgA. Štěpánka G. Borská

učitelka zuš
ZUŠ
kytara, literárně dramatický obor

Mgr. Věra Brtnová

třídní učitelka 7.A

Mgr. Dagmar Červená

třídní učitelka 2.A

Mgr. Josef Čížkovský

zástupce ředitelky pro 5.- 9. ročník ZŠ, vedoucí SVČ
ČJ, D
725612619 (služební mobil)

Markéta Dolínková

třídní učitelka 0.A zš (přípravný ročník zš)

Petra Dvořáková

vychovatelka šd zš, asistentka pedagoga zš

Marek Eisman

třídní učitel 6.B

Martin Hána

vychovatel šd zš, učitel zš

Mgr. Zuzana Haubová

učitelka zš

Mgr. Jana Hesová

třídní učitelka 1.A
učitelka na 1. stupni ZŠ

Ing. Kateřina Honsová

třídní učitelka 2.E

Mgr. Jarmila Hrdličková

třídní učitelka 1.B, speciální pedagog

Mgr. Jana Hrdličková

učitelka zuš
ZUŠ
pěvecká hlasová výchova

Mgr. Libuše Hrdličková

třídní učitelka 3.A zš
Čj, M, Pr, Hv, Tv, Tč

Zdeňka Hrubá

vychovatelka šd zš, asistentka pedagoga zš

Mgr. Blanka Jakoubková

třídní učitelka 5.D zš
Čj, M, Př, Pr, Hv, Tč

Marek Jersák

učitel zuš
ZUŠ
zobcová flétna, flétna (budova K Rybníku 800)

Bc. Andrea Jiskrová

třídní učitelka 9.B zš

Lenka Jurčová

asistentka pedagoga zš

Mgr. Tereza Knapová

třídní učitelka 3.B zš
Čj, M, Aj, Př, Hv, Tč

Markéta Kořínková, DiS.

učitelka zuš
ZUŠ
zobcová flétna, příčná flétna

Mgr. Markéta Koutecká

třídní učitelka 1.E

Hana Kovácsová

asistentka pedagoga

Daniela Kovaříková

asistentka pedagoga

Šárka Kubíčková, DiS.

asistentka pedagoga

Martina Kubíková, DiS.

vychovatelka ve šk. klubu zš, asistentka pedagoga zš

Mgr. Eliška Kubů

třídní učitelka 6.C zš, koordinátor ŠVP zš, výchovný poradce 2. stupně zš

Pavla Kulíková, DiS.

asistentka pedagoga zš

Marek Labák

třídní učitel 8.B

Mgr. Věra Langerová

třídní učitelka 9.A zš

Mgr. Iveta Lejcarová

třídní učitelka 3.D zš

Jakub Lenz, DiS.

učitel zuš
ZUŠ

Blažena Lvová

zástupkyně ředitelky pro ZUŠ
ZUŠ

Mgr. Klára Manzelová

třídní učitelka 5.B zš

Bc. Zlata Marková

třídní učitelka 1.C

Mgr. Leona Matějková

třídní učitelka 5.A, zástupkyně ředitelky pro 0.- 4. ročník ZŠ, správkyně žákovské knihovny
Čj, M, Př, Vo
725 612 611 (služební mobil)

Bc. Jaroslava Matulová

třídní učitelka 3.C zš
Čj, M, Př, Vl, Tč, Tv

Romana Matušinská

třídní učitelka 2.D

Jolana Mikulková

asistentka pedagoga zš

Mgr. Beáta Mrázová

učitel zš

Eliška Mynaříková

učitelka zuš
ZUŠ

MgA. Pavla Naďová

učitelka zš

Mgr. Tatjana Nadymáčková

třídní učitelka 6.A

Marcela Nevečeřalová

třídní učitelka 1.D
Čj, M, Př, Vl, Tč, Tv

Ing. Mgr. Bc. Jitka Novotná

ředitelka školy

Milan Odstrčil

učitel zuš
ZUŠ
taneční obor (budova Zbraslavská 68)

Mgr. Stanislava Otradovcová

učitel ZŠ

Mgr. Šárka Pajačová

učitelka ZŠ

Julie Panenková, DiS.

učitelka ZUŠ
ZUŠ
zpěv, hudební nauka (budova K Rybníku 800)

Martina Panošová

vedoucí asistentka pedagoga, učitel ZŠ

MgA. Irena Pastieriková

učitelka zuš
ZUŠ
akordeon, klavír

Mgr. Petr Pavelka

statutární zástupce ředitelky školy
M, Tv
725612610 (služební mobil)

Mgr. Olga Peršlová

asistentka pedagoga

Bc. Marie Popelková

učitelka zš

Veronika Populová

asistentka pedagoga 1.B

Kateřina Přibilová

asistentka pedagoga zš

Mgr. Jan Purkar

zastupující třídní učitel 9.A

Bc. Robert Řehák

třídní učitel 7.B zš, zdravotník školy
AJ, F, Vo
astronomie, medicína, geocaching, pes

Zoran Ristič

učitel zuš
ZUŠ

Mgr. Tibor Rozsnyó

učitel zš

Bc. Tomáš Schwarzbacher Zeman, DiS.

třídní učitel 8.A, metodik prevence

Jakub Šefl, DiS.

učitel zuš
ZUŠ
trubka, zobcová flétna

Mgr. Dagmar Sejkorová

třídní učitelka 4.D zš

Jakub Slezák, DiS.

učitel zuš
ZUŠ
klavír, korepetice

Bc. Lukáš Smola

třídní učitel 6.D zš
ČJ, D, Vo
kabinet hudebny (K 13)

Ing. Jana Smutná

třídní učitelka 2.B

Hana Šourová

asistentka pedagoga zš

Barbora Štěpanovská, DiS.

asistentka pedagoga zš

David Sůva

třídní učitel 7.C zš

Michaela Svárovská

třídní učitelka 4.C zš

Mgr. Zdeňka Valentová

školní psycholog, výchovný poradce pro 1. stupeň zš, vedoucí školního poradenského pracoviště zš

Martin Vondráček

správce ICT, učitel ICT

Mgr. Marie Voříšková

třídní učitelka 2.C

Mgr. Marie Vykoukalová

třídní učitelka 4.A zš

ak. soch. Jitka Wernerová

učitelka zuš
ZUŠ
výtvarný obor

Vychovatelé

Jana Černá

vychovatelka šd zš

Petra Dvořáková

vychovatelka šd zš, asistentka pedagoga zš

Martin Hána

vychovatel šd zš, učitel zš

Martina Hánová

vedoucí vychovatelka šd zš

Johana Hlaváčová

vychovatelka šd zš

Zdeňka Hrubá

vychovatelka šd zš, asistentka pedagoga zš

Marie Kostúrová ml.

vychovatelka šd zš

Marie Kostúrová st.

vychovatelka šd zš

Martina Kubíková, DiS.

vychovatelka ve šk. klubu zš, asistentka pedagoga zš

Ivana Micková

vychovatelka šd zš

Monika Nováčková

vychovatelka šd zš

Ivana Skřivanová

vychovatelka šd zš

Světluše Soukupová

vychovatelka šd zš, učitelka zš

MgA. Petra Tomášková

vychovatelka šd zš

Ostatní

Recepce - HLAVNÍ VCHOD

Recepce - TĚLOCVIČNY VCHOD

V provozu jen v době konání kroužků střediska volného času nebo pronájmů TV!!!

Michal Adámek

uklízeč zš (budova Budějovická 77)

Mgr. Josef Čížkovský

zástupce ředitelky pro 5.- 9. ročník ZŠ, vedoucí SVČ
ČJ, D
725612619 (služební mobil)

Dagmar Dvořáčková

uklízečka (budova K Rybníku 800)

Michaela Horešovská

hospodářka školní jídelny zš, pokladník zš

Jaroslava Hostová

recepční hlavní vchod (budova K Rybníku 800)

Jindra Kopalová

školník zš (budova Budějovická 77)

Denisa Křížová

školník, zastupující za úklid a recepci (budova Zbraslavská 68)
725612617 (služební mobil)

Gabriela Miksová

vedoucí kuchařka školní jídelny

Ing. Mgr. Bc. Jitka Novotná

ředitelka školy

Michal Novotný

uklízeč zš

Petr Papírník

hlavní školník, vedoucí úklidu (budova K Rybníku 800)

Judita Papírníková

uklízečka zš

Ing. Ivana Psotová

personalistka školy, finanční referent (ekonom školy)
606030342 (služební mobil)

Markéta Rabiňáková

asistentka ředitelky, podatelna, učebnice

Karel Rubáš

uklízeč zuš (budova K Rybníku 800)

Věra Šimečková

recepční hlavní vchod (budova K Rybníku 800)

Markéta Šolínová

uklízečka zš (budova K Rybníku 800)

Kristýna Soukupová

recepční hlavní vchod (budova K Rybníku 800)

Dana Truhlářová

vedoucí školní jídelny zš (0.,3.-9.ročník) stravování 1.a 2. ročníku zajišťuje školní jídelna mš Jesenice

Jana Vladyková

uklízečka (budova K Rybníku 800)

Martin Vondráček

správce ICT, učitel ICT