Kontakty

Management školy

Martina Hánová

VEDOUCÍ VYCHOVATELKA ŠD - 09. ODD. - UČEBNA 4.A (R800 K3) 2021/2022

Mgr. Josef Čížkovský

ŘEDITEL ŠKOLY (R800) 2021/2022

Blažena Lvová

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO ZUŠ, UČITEL ZUŠ HO (R800) 2021/2022
ZUŠ

Mgr. Olga Melichárková

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO 1. STUPEŇ ZŠ R800 (2021/2022)

Mgr. Šárka Pajačová

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO 2. STUPEŇ ZŠ, KOORDINÁTOR VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT, (R800) (2021/2022)

Petr Papírník

HLAVNÍ ŠKOLNÍK ZŠ (R800), VEDOUCÍ ÚKLIDU ZŠ (R800, B77) 2021/2022

Ing. Ivana Psotová

PERSONALISTKA ZŠ A ZUŠ, FINANČNÍ REFERENTKA (EKONOM) ZŠ A ZUŠ (R800) 2021/2022

Markéta Rabiňáková

ASISTENTKA ŘŠ, PODATELNA, UČEBNICE, OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL (R800) 2021/2022

Dana Truhlářová

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ (R800) 2021/2022

Martin Vondráček

SPRÁVCE ICT, UČITEL ICT, (R800 K8) 2021/2022

Učitelé

Pavla Kulíková, DiS.

ASISTENT PEDAGOGA ZŠ, VYCHOVATELKA ŠD - 07. ODD. - UČEBNA 3.A (R800 K3) 2021/2022

Petra Dvořáková

ASISTENT PEDAGOGA ZŠ , VYCHOVATELKA ŠD - 11. ODD. - UČEBNA 4.D (R800 K3) 20201/2022

Mgr. Radomír Aberl

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 5.B (R800 K9) 2021/2022

Radana Aberlová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 4.B (R800 K9) 2021/2022

Josef Bárta

UČITEL ZUŠ HO (B77) 2021/2022
ZUŠ
klarinet, saxofon, zobcová flétna (orchestr)
(uvedená pevná linka je do kanceláře zástupkyně ředitele pro ZUŠ)

Milan Bělanský, DiS.

UČITEL ZUŠ HO (R800) 2021/2022
ZUŠ
violoncello, klavír
(uvedená pevná linka je do kanceláře zástupkyně ředitele pro ZUŠ)

Ing. Vlasta Bendová

ASISTENT PEDAGOGA ZŠ 4.C (R800 K19) 2020/2021

Bc. Kateřina Bromová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 4.A (R800 K5) 2021/2022

Mgr. Věra Brtnová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 6.A (R800 K14) 2021/2022

Bc. Tereza Čadová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 7.C (R800 K1) 2021/2022

Mgr. Dagmar Červená

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 3.A (R800) 2021/2022
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv, Nj

Mgr. Josef Čížkovský

ŘEDITEL ŠKOLY (R800) 2021/2022

Štěpánka Doubková

Terezie Eckertová

ASISTENT PEDAGOGA ZŠ 2.E (B77) 2020/2021
(mobil je stolní místo pevné linky v budově Budějovická 77)

Marek Eisman

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 9.B (R800 K1) 2021/2022

Tomáš Formánek, DiS.

UČITEL ZUŠ HO (R800) 2021/2022
ZUŠ
bicí nástroje
(uvedená pevná linka je do kanceláře zástupkyně ředitele pro ZUŠ)

Martin Hána

VYCHOVATEL ŠK (R800 K3), UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K3) 2020/2021

Mgr. Zuzana Haubová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 6.D (R800 K15) 2021/2022

Bc. Nikola Havlíčková

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ, ASISTENT PEDAGOGA ZŠ 5.D (R800 K7) 2021/2022

Mgr. Jana Hesová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 2.D (B77 SB) 2021/2022
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv
(mobil je stolní místo pevné linky v budově Budějovická 77)

Mgr. Eva Hoferková

Školní psycholog (R800) 2020/2021
alternativní email: psycholog@jesenickaskola.cz

Mgr. Denisa Horká

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 3.C (R800) 2021/2022
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv

Mgr. Jana Hrdličková

UČITEL ZUŠ HO (B77) 2021/2022
ZUŠ
pěvecká hlasová výchova
(uvedená pevná linka je do kanceláře zástupkyně ředitele pro ZUŠ)

Mgr. Libuše Hrdličková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 1.B (R800 K2) 2021/2022

Zdeňka Hrubá

ZDRAVOTNÍK, VYCHOVATELKA ŠK - 5ABCD, 6ABC, 7B (R800 K3) 2021/2022

Ivana Hylišová

ASISTENT PEDAGOGA ZŠ 8.C (R800 K5) 2021/2022

Marek Jersák

UČITEL ZUŠ HO (R800) 2021/2022
ZUŠ
zobcová flétna, flétna
(uvedená pevná linka je do kanceláře zástupkyně ředitele pro ZUŠ)

Bc. Andrea Jiskrová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 8.B (R800 K13) 2021/2022

Markéta Kořínková, DiS.

UČITEL ZUŠ HO (B77) 2021/2022
ZUŠ
zobcová flétna, flétna
(uvedená pevná linka je do kanceláře zástupkyně ředitele pro ZUŠ)

Mgr. Markéta Koutecká

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 4.D (R800 K10) 2021/2022

Hana Kovácsová

ASISTENT PEDAGOGA ZŠ 4.A (R800 K2) 2020/2021

Mgr. Martina Křížová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 4.C (R800 K10) 2021/2022

Mgr. Martina Kubíková, DiS.

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ, SPECIÁLNÍ PEDAGOG (R800 K5) 2021/2022

Mgr. Eliška Kubů

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 9.C, KOORDINÁTOR ŠVP, VÝCHOVNÝ PORADCE (R800 K12) 2021/2022

Mgr. Markéta Ladová

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ, METODIK PREVENCE (R800 K12) 2021/2022

Mgr. Věra Langerová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 9.D (R800 K4) 2021/2022

Jakub Lenz

UČITEL ZUŠ HO (R800 K20) 2021/2022
ZUŠ
kytara
(nelze li se dovolat, pevná linka kanceláře zástupkyně ředitele pro ZUŠ 241 004 232)

Mgr. Ivana Loudová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 2.B (B77 SB) 2021/2022
(mobil je stolní místo pevné linky v budově Budějovická 77)

Blažena Lvová

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO ZUŠ, UČITEL ZUŠ HO (R800) 2021/2022
ZUŠ

Bc. Zlata Marková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 1.C (R800) 2021/2022
Čj, M, Pr, Tč, Tv

PhDr. Jan Martiník, Ph.D.

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K11) 2021/2022

Mgr. Jaroslava Matulová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 5.C (R800 K2) 2021/2022

Mgr. Olga Melichárková

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO 1. STUPEŇ ZŠ R800 (2021/2022)

Irena Mikysková

VYCHOVATELKA ŠD - 12. ODD. - 3.C (R800 K5) UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K19) 2020/2021

Mgr. Beáta Mrázová

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K15) 2021/2022
Aj (vedoucí předmětové komise pro Aj)

Eliška Mynaříková

UČITEL ZUŠ HO (R800) 2021/2022
ZUŠ
housle, hudební seminář II. stupeň
(uvedená pevná linka je do kanceláře zástupkyně ředitele pro ZUŠ)

Mgr. Tatjana Nadymáčková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 9.A (R800 K4) 2021/2022

Marcela Nevečeřalová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 8.C (R800 K5) 2021/2022

Mgr. Stanislava Otradovcová

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K14) 2021/2022

Mgr. Eliška Outlá

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 6.B (R800 K4) 2021/2022

Mgr. Šárka Pajačová

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO 2. STUPEŇ ZŠ, KOORDINÁTOR VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT, (R800) (2021/2022)

Julie Panenková, DiS.

UČITEL ZŠ, UČITEL ZUŠ HO (R800) 2021/2022
HV, zpěv, hudební nauka
(uvedená pevná linka je do kanceláře zástupkyně ředitele pro ZUŠ)

Martina Panošová

UČITEL ZŠ, ŽÁKOVSKÝ PALAMENT, VEDOUCÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA 6.D (R800 K11) 2020/2021

MgA. Irena Pastieriková

UČITEL ZUŠ HO (R800) 2021/2022
ZUŠ
akordeon, klavír
(uvedená pevná linka je do kanceláře zástupkyně ředitele pro ZUŠ)

Hana Pátková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 2.C (B77 SB) 2021/2022
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv
(mobil je stolní místo pevné linky v budově Budějovická 77)

Marie Plíhalová

ASISTENT PEDAGOGA ZŠ 2.ROČ. (B77) 2021/2022
(mobil je stolní místo pevné linky v budově Budějovická 77)

Bc. Kateřina Přibilová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 2.A (B77 SB) 2021/2022
(mobil je stolní místo pevné linky v budově Budějovická 77)

Mgr. Jan Purkar

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K17) 2021/2022

Ing. Bc. Michaela Rejnová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 6.C (R800 K15) 2021/2022

Zoran Ristič, DiS.

UČITEL ZUŠ HO (B77) 2021/2022
ZUŠ
kytara
(uvedená pevná linka je do kanceláře zástupkyně ředitele pro ZUŠ)

Hana Rousová, DiS.

ASISTENT PEDAGOGA ZŠ 1.B (R800) 2021/2022

Mgr. Tibor Rozsnyó

UČITEL ZŠ, UČITEL ZUŠ VO (R800 K16) 2021/2022
Aj, Tč, Vv, Vo, výtvarný obor
(v době výuky zuš pevná linka kanceláře zástupkyně ředitele pro ZUŠ 241 004 232)

Mgr. Lenka Salim Vosátková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 5.D (R800 K7) 2021/2022

Bc. Tomáš Schwarzbacher Zeman, DiS.

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 7.A (R800 K14) 2021/2022

Jakub Šefl, DiS.

UČITEL ZUŠ HO (B77) 2021/2022
ZUŠ
trubka, zobcová flétna
(uvedená pevná linka je do kanceláře zástupkyně ředitele pro ZUŠ)

Mgr. Dagmar Sejkorová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 3.A (R800 K2) 2020/2021

Bc. Štěpán Slížek

UČITEL ZUŠ HO (R800) 2021/2022
ZUŠ
kytara
(uvedená pevná linka je do kanceláře zástupkyně ředitele pro ZUŠ)

Ing. Jana Smutná

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 3.B (R800) 2021/2022
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv

Eva Sommerová, DiS.

ASISTENT PEDAGOGA ZŠ 0.A (R800 K?) 2021/2022

Hana Šourová

ASISTENT PEDAGOGA ZŠ 4.A (R800) 2020/2021

Mgr. Hana Šundová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 7.B (R800 K11) 2021/2022

Bc. David Sůva

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K18) 2021/2022

Veronika Svobodová, DiS.

UČITEL ZUŠ LDO (R800) 2021/2022
ZUŠ
literárně-dramatické oddělení
(uvedená pevná linka je do kanceláře zástupkyně ředitele pro ZUŠ)

Bc. Alejandro Tamez

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K15) 2021/2022

MgA. Petra Tomášková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 5.A (R800 K5) 2021/2022

Bc. Pavlína Trakalová, DiS.

UČITEL ZUŠ HO (R800, B77) 2021/2022
ZUŠ
klavír, korepetice
(uvedená pevná linka je do kanceláře zástupkyně ředitele pro ZUŠ)

Bc. Lenka Vaňásková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 2.E (B77 SB) 2021/2022
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv
(mobil je stolní místo pevné linky v budově Budějovická 77)

Mgr. Olesja Vavrinčíková

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ, UČITEL ZUŠ (R800 K15) 2021/2022

Martin Vondráček

SPRÁVCE ICT, UČITEL ICT, (R800 K8) 2021/2022

Ing. Karolína Vrbová

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K7) 2021/2022

Mgr. Marie Vykoukalová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 1.A (R800) 2021/2022

ak. soch. Jitka Wernerová

UČITEL ZUŠ VO (R800) 2021/2022
ZUŠ

Bc. Kateřina Žofková, DiS.

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 0.A (R800 K2) 2021/2022

Mgr. Vendula Zrucká

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 8.A (R800 K16) 2021/2022
Aj, D, Vo, Vv
(uvedený mobil bude aktivní od pondělí 13. 9. 2021)

Vychovatelé

Jana Černá

VYCHOVATELKA ŠD - 01. ODD. - UČEBNA 0.A (R800 K3) (2021/2022)

Ivana Micková

VYCHOVATELKA ŠD - 02. ODD. - UČEBNA 1.A (R800 K3) 2021/2022

Ivana Skřivanová

VYCHOVATELKA ŠD - 03. ODD. - UČEBNA 1.C (R800 K3) 2021/2022

Světluše Soukupová

VYCHOVATELKA ŠD - 04. ODD. - 4.C (R800 K3), UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K3) 2021/2022

Marie Kostúrová ml.

VYCHOVATELKA ŠD - 06. ODD. - UČEBNA 3.C (R800 K3) 2021/2022

Marie Kostúrová st.

VYCHOVATELKA ŠD - 05. ODD. - UČEBNA 1.B (R800 K3) 2021/2022

Pavla Kulíková, DiS.

ASISTENT PEDAGOGA ZŠ, VYCHOVATELKA ŠD - 07. ODD. - UČEBNA 3.A (R800 K3) 2021/2022

Monika Nováčková

VYCHOVATELKA ŠD - 8. ODD. - UČEBNA 3.B (R800 K3) 2021/2022

Martina Hánová

VEDOUCÍ VYCHOVATELKA ŠD - 09. ODD. - UČEBNA 4.A (R800 K3) 2021/2022

Johana Hlaváčová

ASISTENT PEDAGOGA ZŠ (R800 K3), VYCHOVATELKA ŠD - 10. ODD. - UČEBNA 4.B (R800 K3) 2021/2022

Petra Dvořáková

ASISTENT PEDAGOGA ZŠ , VYCHOVATELKA ŠD - 11. ODD. - UČEBNA 4.D (R800 K3) 20201/2022

Martin Hána

VYCHOVATEL ŠK (R800 K3), UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K3) 2020/2021

Zdeňka Hrubá

ZDRAVOTNÍK, VYCHOVATELKA ŠK - 5ABCD, 6ABC, 7B (R800 K3) 2021/2022

Asistenti

Terezie Eckertová

ASISTENT PEDAGOGA ZŠ 2.E (B77) 2020/2021
(mobil je stolní místo pevné linky v budově Budějovická 77)

Marie Plíhalová

ASISTENT PEDAGOGA ZŠ 2.ROČ. (B77) 2021/2022
(mobil je stolní místo pevné linky v budově Budějovická 77)

Eva Sommerová, DiS.

ASISTENT PEDAGOGA ZŠ 0.A (R800 K?) 2021/2022

Kuchyně

Svatopluk Cileček

KUCHAŘ ŠJ ZŠ (R800) 2021/2022

Martina Davidová

KUCHAŘKA ŠJ ZŠ (R800) 2021/2022

Romana Drahovzalová

KUCHAŘKA ŠJ ZŠ (R800) 2021/2022

Michaela Horešovská

HOSPODÁŘKA ŠJ ZŠ, POKLADNÍK ZŠ (R800) 2021/2022
ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ, PLATBY V HOTOVOSTI DO POKLADNY ŠKOLY

Gabriela Miksová

VEDOUCÍ KUCHAŘKA ŠJ ZŠ (R800) (2021/2022)

Renata Nováková

KUCHAŘKA ŠJ ZŠ (R800) 2021/2022

Milada Rákosníková

KUCHAŘKA ŠJ ZŠ (R800) 2021/2022

Dana Truhlářová

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ (R800) 2021/2022

Jarmila Tulisová

KUCHAŘKA ŠJ ZŠ (R800) 2021/2022

Údržba

Michal Adámek

UKLÍZEČ ZŠ (B77) 2021/2022
(uvedený telefon je do kanceláře hlavního školníka)

Dagmar Dvořáčková

UKLÍZEČKA ZŠ (R 800) 2021/2022
(uvedený telefon je do kanceláře hlavního školníka)

Michaela Horešovská

HOSPODÁŘKA ŠJ ZŠ, POKLADNÍK ZŠ (R800) 2021/2022
ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ, PLATBY V HOTOVOSTI DO POKLADNY ŠKOLY

Jindra Kopalová

ŠKOLNÍK ZŠ (B77) 2021/2022
(uvedený telefon je do kanceláře hlavního školníka)

Denisa Křížová

UKLÍZEČKA ZŠ (R800) 2021/2022

Petr Papírník

HLAVNÍ ŠKOLNÍK ZŠ (R800), VEDOUCÍ ÚKLIDU ZŠ (R800, B77) 2021/2022

Judita Papírníková

UKLÍZEČKA ZŠ (R800) 2021/2022
(uvedený telefon je do kanceláře hlavního školníka)

Ing. Ivana Psotová

PERSONALISTKA ZŠ A ZUŠ, FINANČNÍ REFERENTKA (EKONOM) ZŠ A ZUŠ (R800) 2021/2022

Markéta Rabiňáková

ASISTENTKA ŘŠ, PODATELNA, UČEBNICE, OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL (R800) 2021/2022

Karel Rubáš

UKLÍZEČ ZUŠ (R800) 2021/2022
(uvedený telefon je do kanceláře hlavního školníka)

Markéta Šolínová

UKLÍZEČKA ZŠ (R800) 2021/2022
(uvedený telefon je do kanceláře hlavního školníka)

Jana Vladyková

UKLIZEČKA ZŠ (R800) 2021/2022
(uvedený telefon je do kanceláře hlavního školníka)

Martin Vondráček

SPRÁVCE ICT, UČITEL ICT, (R800 K8) 2021/2022

Provozní zaměstnanci

Jaroslava Caltová

RECEPČNÍ HLAVNÍ VCHOD (R800) (2019/2020)

Mgr. Eva Hoferková

Školní psycholog (R800) 2020/2021
alternativní email: psycholog@jesenickaskola.cz

Michaela Horešovská

HOSPODÁŘKA ŠJ ZŠ, POKLADNÍK ZŠ (R800) 2021/2022
ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ, PLATBY V HOTOVOSTI DO POKLADNY ŠKOLY

Jaroslava Hostová

RECEPČNÍ ZŠ HLAVNÍ VCHOD (R800) (2019/2020)

Jindra Kopalová

ŠKOLNÍK ZŠ (B77) 2021/2022
(uvedený telefon je do kanceláře hlavního školníka)

Denisa Křížová

UKLÍZEČKA ZŠ (R800) 2021/2022

Petr Papírník

HLAVNÍ ŠKOLNÍK ZŠ (R800), VEDOUCÍ ÚKLIDU ZŠ (R800, B77) 2021/2022

Markéta Rabiňáková

ASISTENTKA ŘŠ, PODATELNA, UČEBNICE, OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL (R800) 2021/2022

Ostatní

Recepce - TĚLOCVIČNY VCHOD

V provozu jen v době konání kroužků střediska volného času nebo pronájmů TV!!!

Mgr. Eva Hoferková

Školní psycholog (R800) 2020/2021
alternativní email: psycholog@jesenickaskola.cz

Jan Kopáč

recepční boční vchod do TV (budova K Rybníku 800)
poze v době pronájmů tělocvičen !!!

Miluše Nehasilová

recepční boční vchod do TV (budova K Rybníku 800)
poze v době pronájmů tělocvičen !!!

Věra Šimečková

recepční hlavní vchod (budova K Rybníku 800)