žákovský parlament - základní informace

logo žákovského parlamentu

 

  • Spolupracují zde navzájem žáci z nižších i vyšších tříd (3.–9. ročník) při vzájemné komunikaci, řešení problémů, plánování školních akcí, zkrátka jsme jeden tým!
  • Máme předem dohodnuté termíny – scházíme se jedenkrát za 3 týdny, ale pokud je něco naléhavého nebo hodně důležitého, tak se svoláváme i mimořádně.
  • Snažíme se pracovat na tom, aby ve škole byla dobrá, přátelská a pracovní atmosféra. Důležitá je spolupráce mezi žáky, učiteli i ostatním personálem.
  • Žákovský parlament se snaží svou prací podílet také na ochraně budovy školy a jejího vybavení – kontrolujeme pořádek a úklid na chodbách a v učebnách.
  • Při své práci využíváme veškeré prostory budovy školy, zejména prostory divadelního sálu, v případě hezkého počasí i školní zahradu a altán.
  • Často si zveme různé dospělé návštěvy pro vzájemnou komunikaci, zejména k vyřešení nějakého problému – např. pana školníka, paní kuchařky, vedoucí školní jídelny, našeho pana ředitele atd.
  • Organizujeme různé akce a pravidelně zaštiťujeme charitativní projekty např. Fond Sidus (podpora Pediatrické kliniky pražské Fakultní nemocnice v Motole a Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci) a Český den proti rakovině – tzv. Květinový den.
  • Poznáváme i žákovské parlamenty na jiných školách, kde získáváme nové inspirativní zkušenosti.
  • Obdobně tak i my hostíme u nás v Jesenici jiné žákovské parlamenty a předáváme jim vlastní zkušenosti.
  • O svých činnostech pravidelně informujeme na nástěnce parlamentu v 1. patře budovy školy, dále pak na webových stránkách školy a v Jesenickém kurýru (měsíčník obce Jesenice).

Zástupci tříd v žákovském parlamentu:

TŘÍDA

ZÁSTUPCE

ZÁSTUPCE

3. A

Anežka Říčková

Adam Sova

3. B

Adéla Procházková

Nella Blumentritt

3. C

Matěj Žlebek

 

4. A

Martin Bžoch

Matyáš Grunfeld

4. B

Zoe Kerkhoff

Adéla Benová

Katy Hroudová

Nela Kračmarová

4. C

Veronika Padrtová

Sofie Karásková

Karolína Kahounová

4. D

Ema Kulíková

Adam Vlček

5. A

Vanessa Veselá

Kryštof Kahoun

5. B

Edita Cirkovská

Kristýna Topinková

5. C

Lukáš Suchopár

David Borovička

5. D

Daniel Počárovský

Natálie Součková

6. A

Štěpán Herbrych

David Hadáček

6. B

Rozálie Tycová

Aneta Dušková

6. C

Petr Franc

Lukáš Hyský

6. D

Terezka Mertlová

Kristi Krausová

Sofie Tichá

Silvie Votápková

Dan Paul

Fabio Makula

7. A

Lucie Dvořáková

Adéla Čermáková

7. B

Petr Kroupa

František Větrovec

7. C

Tereza Petříčková

Valerie Bořutová

8. A

Ondřej Khas

Jan Brych

8. B

Adam  Karas

Tomáš Kábrt

8. C

Veronika Ludvíková

Linda Bálintová

9. A

Matouš Kolesár

Bokri Sabri

9. B

Eliška Kuchtíčková

Benjamin Grec

9. C

Kamila Medková

Kamila Chametová

9. D

 Aneta Lajbnerová

 Robert Švec

 

Přiložené soubory