žákovský parlament - základní informace

logo žákovského parlamentu

 • Spolupracují zde navzájem žáci z nižších i vyšších tříd (3.–9. ročník) při vzájemné komunikaci, řešení problémů, plánování školních akcí, zkrátka jsme jeden tým!
 • Máme předem dohodnuté termíny – scházíme se pravidelně dvakrát do měsíce, ale pokud je něco naléhavého nebo hodně důležitého, tak se svoláváme i mimořádně.
 • Snažíme se pracovat na tom, aby ve škole byla dobrá, přátelská a pracovní atmosféra. Důležitá je spolupráce mezi žáky, učiteli i ostatním personálem.
 • Žákovský parlament se snaží svou prací podílet také na ochraně budovy školy a jejího vybavení – máme tzv. žákovské hlídky, kontrolujeme pořádek a úklid na chodbách a v učebnách.
 • Při své práci využíváme veškeré prostory budovy školy, zejména prostory školního klubu a žákovské pracovny, v případě hezkého počasí i školní zahradu a altán.
 • Často si zveme různé dospělé návštěvy pro vzájemnou komunikaci, zejména k vyřešení nějakého problému – např. pana školníka, paní kuchařky, vedoucí školní jídelny, naši paní ředitelku atd.
 • Organizujeme různé akce a pravidelně zaštiťujeme charitativní projekty např. Fond Sidus (podpora Pediatrické kliniky pražské Fakultní nemocnice v Motole a Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci) a Český den proti rakovině – tzv. Květinový den.
 • Poznáváme i žákovské parlamenty na jiných školách, kde získáváme nové inspirativní zkušenosti.
 • Obdobně tak i my hostíme u nás v Jesenici jiné žákovské parlamenty a předáváme jim vlastní zkušenosti.
 • O svých činnostech pravidelně informujeme na nástěnce parlamentu v 1. patře budovy školy, dále pak na webových stránkách školy a v Jesenickém kurýru (měsíčník obce Jesenice).

 

Žákovský parlament 2017/2018

role v parlamentu:


 

Předsedové: Iveta Tranová 9.B, Filip Trávníček 9.B

 • pomáhá řídit setkání
 • vede diskuze v parlamentu
 • hovoří s učiteli a vedením školy o myšlenkách, nápadech a návrzích ŽP
 • pravidelně jedná s ředitelkou školy
 • vydává oznámení na setkáních

Zástupce předsedů: Tomáš Do 9.A

 • udržuje se všemi zástupci ŽP kontakt
 • pomáhá vést setkání v případě nepřítomnosti předsedů
 • kontroluje provedené úkoly jednotlivých zástupců
 • pomáhá předsedovi a podporuje ho v jeho práci
 • píše zápis z jednání ŽP v elektronické podobě (poznamenává si důležité body, které jsou na setkání parlamentu diskutovány, zejména rozhodnutí ŽP)

Ministr médií: Samuel Řepa 9.B

 • udržuje se všemi zástupci ŽP kontakt
 • pomáhá vést setkání v případě nepřítomnosti předsedů
 • kontroluje provedené úkoly jednotlivých zástupců
 • pomáhá předsedovi a podporuje ho v jeho práci
 • má na starosti sektor médií-propagace

Ministryně vnitřních věcí: Simona Charvátová 8.A

 • udržuje se všemi zástupci ŽP kontakt
 • pomáhá vést setkání v případě nepřítomnosti předsedů
 • kontroluje provedené úkoly jednotlivých zástupců
 • pomáhá předsedovi a podporuje ho v jeho práci
 • má na starosti sektor vnitřních věcí školy

Hlavní propagátorka: Nikola Tomšíková 9.A

 • udržuje se všemi zástupci ŽP kontakt
 • pomáhá vést setkání v případě nepřítomnosti předsedů
 • kontroluje provedené úkoly jednotlivých zástupců
 • pomáhá předsedovi a podporuje ho v jeho práci
 • řídí náplň činnosti propagátorů

Fotografové: Klára Kucharčuková 4.A, Michaela Cenigrová 4.B, Nela Janková 3.B

 • fotí jednotlivá jednání ŽP a zachycují zajímavé momenty na různých akcích

Hlásiči: Veronika Krajčová 8.A, Václava Pytlounová 7.B, Oliver Parikrupa 7.C

 • pomáhají hlásit ve školním rozhlase

Propagátoři: Jolana Hladíková 7.A, Vanessa Rotreklová 7.A, Alžběta Bolardtová 5.A

 • prezentují plány, činnosti a výsledky ŽP na nástěnce, rozhlasem či na webových stránkách školy atd.
 • prezentují informace, sbírají nápady a návrhy k projednání

Sběroví referenti: Matouš Kolesár 5.A, Eray Sahin 5.B

 • propagují termíny sběru – rozhlasem i vizuálně

Redaktoři: Miroslav Bartůněk 6.C, Anna Součková 5.C

 • píší články ze setkání, akcí atp. do školního časopisu Jesday a Jesenického kurýru

Výpomoc u podávání ODŠ: Miroslav Bartůněk 6.C, Tymofii Heller 3.B

 • pomáhají při podávání ovoce do škol

Složení členů parlamentu pro školní rok 2017/2018
 

Třída

Člen parlamentu

Zástupce člena parlamentu

3.A

Lucie Smutná

 

Mariana Sochůrková, Šimon Hauba

3.B

Nela Janková

Tymofii Heller, Mark Sonin

3.C

Antonín Bureš

Tomáš Dužík

3.D

Nela Jiroušová

Sára Kolářová

4.A

Klára Kucharčuková

Květa Dvořáková

4.B

Michaela Cenigrová

Adam Suchopar, Anna Jíchová, Marek Roubíček, Veronika Zaplatílková, Daniel Bečka

4.C

Tereza Volfová

Pavel Straděj

4.D

Matěj Rabiňák

David Klička

5.A

Matouš Kolesár

Alžběta Bolardtová

5.B

Bára Kovaříková

Eray Sahin

5.C

Natálie Slachová

Anna Součková

5.D

Jindřich Anderle

Adam Zán

6.A

Isabella Neparidze

David Radvanovský

6.B

Julie Mikešová

Matěj Zápotocký

6.C

Miroslav Bartuněk

---

7.A

Leona Horáková

Jolana Hladíková, Vanessa Rotreklová

7.B

Václava Pytlounová

Ondřej Pašek

7.C

Oliver Parikrupa

Patrik Pašek

8.A

Simona Charvátová

Veronika Krajčová

8.B

Nela Šírová

Tobiáš Maxim

9.A

Nikola Tomšíková

Thang Quang Do (Tomík)

9.B

Filip Trávníček

Iveta Tranová, Samuel Řepa