Přijímací řízení ZUŠ

Přijímací řízení do základní umělecké školy pro školní rok 2024/2025


bude probíhat ve dnech 11. a 12. června 2024 do všech oborů: výtvarného, tanečního, literárně-dramatického a hudebního s nabídkou výuky zpěvu sólového a sborového, hry na klavír, housle, violoncello, harfu, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, kytaru, akordeon a bicí nástroje.

Přijímáme děti  podle naplněnosti povolené kapacity školy (350 dětí). Dítě je možné přihlásit do jednoho i více oborů. U dětí zjišťujeme předpoklady pro základní umělecké vzdělávání, kdy cílem je podchytit děti mimořádně talentované, ale i ty s menším nadáním, které se chtějí vzdělávat ve vybraném uměleckém oboru. Nejedná se o zájmový kroužek, kam dítě chodí trávit svůj volný čas, aniž by se muselo věnovat domácí přípravě.

V hudebním oboru zjišťujeme intonační a rytmické předpoklady dítěte: zpěv jednoduché lidové písně s klavírním doprovodem i bez doprovodu v různých tóninách, opakování slyšených tónů, vytleskávání jednoduchých rytmických celků, písničky nebo říkadla. Upozornění: u výuky hry na nástroj je druhým povinným předmětem hudební nauka!

V tanečním oboru kromě výše uvedeného zjišťujeme pohybové předpoklady (tanec a volný pohyb dle jednoduchých melodií, krok v rytmu apod.)

V literárně dramatickém oboru zjišťujeme předpoklady podobně jako v oboru hudebním, dále správnou výslovnost – dítě přednese krátkou básničku nebo jednoduchá říkadla.

Ve výtvarném oboru budou žáci kreslit a malovat ve výtvarném ateliéru školy na jednoduchá témata (cca 20 – 30 min.), materiál dostanou na místě. Přinesou na ukázku 2 – 3 výtvarné práce, které dělali doma nebo ve škole/školce.

 

Termín odevzdání přihlášek: 27. května 2024 na recepci školy nebo el. poštou na adresu: blazena.lvova@jesenickaskola.cz. Přihlášky jsou ke stažení na webu školy.

Přesný rozpis průběhu přijímacího řízení bude zveřejněn na webu školy po ukončení přijímání přihlášek.

O přijetí/nepřijetí dostanou rodiče informaci elektronickou poštou do 3. července 2024.

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ