Ostatní

Recepce - TĚLOCVIČNY VCHOD

V provozu jen v době konání kroužků střediska volného času nebo pronájmů TV!!!

Jan Kopáč

recepční boční vchod do TV (budova K Rybníku 800)
poze v době pronájmů tělocvičen !!!

Miluše Nehasilová

recepční boční vchod do TV (budova K Rybníku 800)
poze v době pronájmů tělocvičen !!!

Věra Šimečková

recepční hlavní vchod (budova K Rybníku 800)