Management školy

Mgr. Josef Čížkovský

ŘEDITEL ŠKOLY ZŠ A ZUŠ (R800) 2022/2023

Mgr. Olga Melichárková

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO 1. STUPEŇ ZŠ (R800) 2022/2023
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv, ZŘŠ 1. ST. ZŠ

Mgr. Šárka Pajačová

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO 2. STUPEŇ ZŠ, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY, KOORDINÁTOR VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT, (R800) 2022/2023

ZUŠ

Blažena Lvová

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO ZUŠ, UČITEL ZUŠ - HO (R800) 2022/2023
ZUŠ