Harmonogram školního roku

HARMONOGRAM AKCÍ ŠKOLY A DALŠÍ DŮLEŽITÉ TERMÍNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022


(Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021!)

ZÁŘÍ 2021

1. září

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

 

Třídní schůzky pro 1. ročník

1.-3. září

Domluva individuálních hodin v ZUŠ

2. září

Třídní schůzky pro 2. až 9. ročník

7. září

Pasování prvňáčků (16. hodin)

13. září

Zahájení výuky v hromadných oborech (výtvarný, taneční, literárně dramatický)

27. září

Ředitelské volno

   

ŘÍJEN 2021

říjen

Koncerty pro naše nejmenší spolužáky (ZUŠ)

8. října

18. výročí školy (1. projektový den)

26. října

Co už umíme (1. ročník)

27. a 29. října

Podzimní prázdniny

 

 

LISTOPAD 2021

10. listopadu

Pedagogická rada

11. listopadu

Jarní petrklíč, finále 32. ročníku (Praha 8)

11.-19. listopadu

Konzultace ve 3

 

 

PROSINEC 2021

2. prosince

1. exkurzní den

3. prosince

Mikulášská nadílka

7. prosince

Adventní trhy

9. prosince

Adventní koncert ZUŠ

13.-21. prosince

Vánoční přehrávky pro rodiče (ZUŠ)

23. prosince - 2. ledna

Vánoční prázdniny

 

 

LEDEN 2022

11. ledna

Schůzka 8. roč. k LV

17. ledna

Ukončení klasifikace za 1. pololetí

18. ledna

Schůzka 7. roč. k LV

19. ledna

Pedagogická rada

15.-22. ledna

Lyžařský výcvik 8. ročníku

22.-29. ledna

Lyžařský výcvik 7. ročníku

31. ledna

Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení

 

 

ÚNOR 2022

únor

Jesenické vajíčko

4. února

Pololetní prázdniny

 

 

BŘEZEN 2022

7.-13. března

Jarní prázdniny

31. března

Den otevřených dveří (odpolední komentované prohlídky)

 

 

DUBEN 2022

duben

Výstava prací žáků výtvarného oboru ve firmě Ferring-Léčiva, a.s.

4. a 5. dubna

Zápis do 1. tříd

13. dubna

Pedagogická rada

14. dubna

Velikonoční prázdniny

19.-28. dubna

Konzultace ve 3

21. dubna

2. projektový den (Eco Fashion)

 

 

KVĚTEN 2022

květen

Fotografování tříd

květen

Škola v přírodě pro 3. až 5. ročník

5. května

Májový koncert žáků a učitelů ZUŠ

27. května

Odevzdání ročníkových prací (včetně prezentací)

23.-27. května

Postupové zkoušky v ZUŠ dle jednotlivých oborů

 

 

ČERVEN 2022

červen

Koncerty absolventů a závěrečná vystoupení pro rodiče – žáci HO, LDO a TO

2. června

Rodinné muzicírování – hrají žáci se svými rodiči a rodinnými příslušníky

6. a 8. června

Přijímací řízení do ZUŠ dle oborů

7. června

Veřejné obhajoby ročníkových prací

13.-17. června

Týden sportu pro 6. až 9. ročník

20. června

Ukončení klasifikace za 2. pololetí

21. června

Atletické závody pro 0. až 2. ročník

22. června

Pedagogická rada, ukončení výuky dle rozvrhu

29. června

Slavnostní rozloučení s 9. ročníkem

23.-24. června

Organizační práce ve třídách 1. stupně

23.-24. června

Dny třídy pro 2. stupeň

27.-28. června

Dny třídy pro 1. stupeň

27.-28. června

Organizační práce ve třídách 2. stupně

29. června

Organizační práce ve třídách

30. června

Poslední zvonění


DALŠÍ DŮLEŽITÉ TERMÍNY


Třídní schůzky

 

1. září

od 9:00 pro 1. ročník

2. září

od 16:30 pro 1. stupeň

 

od 17:00 pro 9. ročník (jídelna)

 

od 17:30 pro 2. stupeň

 

 

Konzultace ve 3

11.-19. listopadu

 

19.-28. dubna

 

 

 

Ředitelské volno

27. září

 

 

 

Pedagogické rady

10. listopadu

 

19. ledna

 

13. dubna

 

22. června

 

 

 

Ukončení klasifikace

 

za 1. pololetí

17. ledna

za 2. pololetí

20. června

 

 

Exkurzní a projektové dny

8. října, 2. prosince, 21. dubna

exkurzní/projektové dny

27. května

termín odevzdání ročníkových prací (včetně prezentací)

7. června

veřejné obhajoby ročníkových prací

 

 

Prázdniny

27. a 29. října

podzimní

23. prosince - 2. ledna

vánoční

4. února

pololetní

7.-13. března

jarní

14. dubna

velikonoční

1. července - 31. srpna

hlavní

(Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022!)