Harmonogram školního roku

Důležité akce ZŠ a ZUŠ Jesenice
Harmonogram školního roku 2017/2018
4. září Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018, 1. zvonění pro žáky 1. ročníku
5. září Třídní schůzky pro 1. ročník (ZŠ Zbraslavská)
6. září  Třídní schůzky pro 2. až 9. ročník 
11.-15. září Týden sportu pro 3. až 9. ročník
18. září Představení oborových skupin
29. září Ředitelské volno
říjen Výchovně-vzdělávací koncerty pro MŠ Kamarád
10. října 1. oborový den
25. října Setkání u lípy
listopad Koncert pro školní družinu
8. listopadu Pedagogická rada
9.-16. listopadu Konzultace ve 3
prosinec Adventní koncert (Společenské centrum Jesenice)
  Vánoční přehrávky v ZUŠ
5. prosince Mikulášská nadílka
7. prosince Adventní setkání
leden Školní kola soutěží ZUŠ 
4. ledna Třídní schůzky pro 1. a 2. stupeň 
20.-27. ledna Lyžařský výcvik 7. ročníku
19. ledna Ukončení klasifikace za 1. pololetí
24. ledna Pedagogická rada
31. ledna Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení
únor Jarní petrklíč - školní kolo
  Masopust
14. února Jesenické vajíčko
21. února  Den otevřených dveří
březen Jarní petrklíč (ZŠ a MŠ Praha 8 - Ďáblice)
21. března 2. oborový den
28. března Den učitelů
duben Velikonoční koncert ZUŠ (nekoná se)
9. a 10. dubna Zápis do 1. tříd
11. dubna Pedagogická rada
16.-20. dubna Konzultace ve 3
26. dubna 3. oborový den
30. dubna Ředitelské volno
květen  Postupové zkoušky v ZUŠ
  Fotografování tříd
  Kontrolní setkání oborových skupin
4. května Setkání u lípy
7. května Ředitelské volno
25. května Odevzdání oborových prací (včetně prezentací)
červen Přijímací řízení do ZUŠ dle oborů
  Závěrečné vystoupení jednotlivých oborů ZUŠ
  Výstava prací výtvarného oboru (Ferring)
7. června  Veřejné obhajoby oborových prací
14. června Atletické závody pro 0. až 2. ročník
18. června Ukončení klasifikace za 2. pololetí
20. června Pedagogická rada
21. června Ukončení výuky podle rozvrhu
21. června Absolventský ples
22. června Organizační práce ve třídách
25. června Organizační práce ve třídách
26.-27. června Dny třídy
28. června Slavnostní setkání k zakončení školního roku
29. června Poslední zvonění - slavnostní zakončení pro 9. ročník
Organizace školního roku 2016 - 2017 2017-2018    
           
Třídní schůzky     Konzultace ve 3
5. září  od 10:00 pro 1. ročník   9.-16. listopadu
6. září  od 16:30 pro 1. stupeň   16.-20. dubna  
  od 17:15 pro 9. ročník (jídelna)    
  od 18:00 pro 2. stupeň      
4. ledna  od 16:30 pro 1. stupeň      
  od 18:00 pro 2. stupeň      
           
           
Pedagogické rady   Ukončení klasifikace      
8. listopadu   za 1. pololetí 19. ledna    
24. ledna   za 2. pololetí 18. června    
11. dubna          
20. června          
           
           
Oborové a exkurzní dny        
18. září - představení oborových skupin      
10. října, 21. března, 26. dubna - oborové dny      
květen 2018 - kontrolní setkání oborových skupin      
25. května - termín odevzdání oborových prací (včetně prezentací)          
7. června - veřejné obhajoby oborových prací    
       
           
           
           
           
Prázdniny       Ředitelské volno
podzimní   26.-27. října     29. září
vánoční   23. prosince - 2. ledna   30. dubna
pololetní   2. února     7. května
jarní   5.-11. února      
velikonoční   29.-30. března    
hlavní   2. července - 31. srpna    
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018!
           
           
Důležitá telefonní čísla
           
Krizové volání 112   Obecní policie Jesenice 241931809
Hasiči 150   Záchranná služba Jesenice 257710489
Policie 158   Linka bezpečí   116111
Záchranná služba 155        
           
  Školní psycholožka - Mgr. Zdena Valentová   606 030 345
  Výchovná poradkyně pro 2. stupeň - Mgr. Eliška Kubů  606 030 344
  Výchovná poradkyně pro 1. stupeň - Mgr. Zdena Valentová 606 030 345
  Škola - ústředna   241 004 200