Učitelé

Učitelé

Mgr. Radomír Aberl

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 3.B (R800) (2019/2020)

Radana Aberlová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 5.B (R800) (2019/2020)

Martina Bendlová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 0.A (R800) (2019/2020)
G, Hv, Jp, Pč, Pmp, Rzv, Tv, Vv, Tč

Ing. Vlasta Bendová

ASISTENKA PEDAGOGA ZŠ (3.C) (R800) (2019/2020)

Bc. Kateřina Bromová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 4.D (R800) (2019/2020)

Mgr. Věra Brtnová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 8.A, VÝCHOVNÝ PORADCE PRO 1. STUPEŇ ZŠ (R800) (2019/2020)

Mgr. Dagmar Červená

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 1.A (Z68) (2019/2020)
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv, Nj
(mobil je služební na školníka v budově Zbraslavská 68)

Myroslava Čížkovská

ASISTENKA PEDAGOGA ZŠ (5.A) (R800) 2019/2020

Mgr. Josef Čížkovský

ŘEDITEL ŠKOLY R800 (2020/2021)

Štěpánka Doubková

ASISTENKA PEDAGOGA ZŠ (0.B) (R800) (2019/2020)

Petra Dvořáková

ASISTENKA PEDAGOGA ZŠ (4.B) (R800), VYCHOVATELKA ŠD - 12. ODD. - UČEBNA 4.A, ŽÁCI 4.AB (R800) (2019/2020)

Marek Eisman

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 7.B (R800) (2019/2020)

Martin Hána

VYCHOVATEL ŠD - 14. ODD. - UČEBNA 4.D, ŽÁCI 4.D, 5.AC (R800), UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800) (2019/2020)

Mgr. Zuzana Haubová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 6.A (R800) (2019/2020)

Bc. Nikola Havlíčková

ASISTENKA PEDAGOGA ZŠ (3.B) (R800) 2019/2020

Mgr. Jana Hesová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 2.A (B77) (2019/2020)
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv

Mgr. Eva Hoferková

Školní psycholog
(telefonní kontakt je aktivní jen v době konzultací každou středu od 8.00 do 14.00 hodin)

Ing. Kateřina Honsová

MD

Mgr. Denisa Horká

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 1.C (Z68) (2019/2020)
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv
(mobil je služební na školníka)

Mgr. Libuše Hrdličková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 4.A (R800) (2019/2020)
Čj, M, Př, Vl, Hv, Tv, Tč

Zdeňka Hrubá

ASISTENKA PEDAGOGA ZŠ (5.C) (R800), VYCHOVATELKA ŠD - 10. ODD. - UČEBNA 3.B, ŽÁCI 3.BD, ZDRAVOTNÍK (R800) (2019/2020)

Ivana Hylišová

ASISTENKA PEDAGOGA ZŠ ( 6.C) (R800) (2019/2020)

Mgr. Blanka Jakoubková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 3.C (R800) (2019/2020)

Bc. Andrea Jiskrová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 6.B (R800) (2019/2020)

Lenka Jurčová

ASISTENKA PEDAGOGA ZŠ (3.D, 6.D) (R800) 2019/2020

Mgr. Tereza Knapová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 4.B (R800) (2019/2020)

Mgr. Markéta Koutecká

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 2.E (B77) (2019/2020)

Hana Kovácsová

ASISTENKA PEDAGOGA ZŠ (0.A) (R800) (2019/2020)

Daniela Kovaříková

ASISTENKA PEDAGOGA ZŠ (3.D, 4.A, 4.B) (R800) (2019/2020)

Šárka Kubíčková, DiS.

ASISTENKA PEDAGOGA ZŠ (2.D) (B77), VYCHOVATELKA ŠD - 2. ODD. - UČEBNA M1, ŽÁCI 1.AE (Z68) (2019/2020)

Mgr. Martina Kubíková, DiS.

UČITEL ZŠ - ZÁSTUPCE TŘÍDNÍHO 8.B (R800) (2019/2020)

Mgr. Eliška Kubů

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 7.C, KOORDINÁTOR ŠVP ZŠ, VP 2. ST. ZŠ (R800) (2019/2020)

Pavla Kulíková, DiS.

ASISTENKA PEDAGOGA ZŠ (2.C) (B77), VYCHOVATELKA ŠD - 9. ODD. - UČEBNA 3.A, ŽÁCI 3.AD (R800) (2019/2020)

Mgr. Markéta Ladová

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800) (2019/2020)

Mgr. Věra Langerová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 7.D (R800) (2019/2020)

Mgr. Klára Manzelová

UČITEL ZŠ - ZATUPUJÍCÍ TŘÍDNÍ 4.B (R800) (2019/2020)

Bc. Zlata Marková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 2.C, SPECIÁLNÍ PEDAGOG (B77) (2019/2020)

Mgr. Jaroslava Matulová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 4.C (R800) (2019/2020)

Romana Matušinská

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 1.D (Z68) (2019/2020)
Čj, M, Prv, Tč, Tv, Ict
(mobil je služební na školníka)

Mgr. Olga Melichárková

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO 1. STUPEŇ ZŠ R800 (2020/2021)

Irena Mikysková

ASISTENKA PEDAGOGA ZŠ (3.A) (R800) 2019/2020

Mgr. Beáta Mrázová

UČITEL ZŠ - ZÁSTUPCE TŘÍDNÍHO 7.A (R800) (2019/2020)

MgA. Pavla Naďová

učitelka zš

Mgr. Tatjana Nadymáčková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 7.A (R800) (2019/2020)

Marcela Nevečeřalová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 6.C (R800) (2019/2020)

Mgr. Stanislava Otradovcová

UČITEL ZŠ - ZÁSTUPCE TŘÍDNÍHO 6.D (R800) (2019/2020)

Mgr. Eliška Outlá

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 8.B (R800) (2019/2020)

Mgr. Šárka Pajačová

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO 2. STUPEŇ ZŠ, KOORDINÁTOR VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT, (R800) (2020/2021)

Martina Panošová

UČITEL ZŠ - ZÁSTUPCE TŘÍDNÍHO 8.A, ŽÁKOVSKÝ PALAMENT, VEDOUCÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA (8.A) (2019/2020) (R800)

Bc. Vendula Parezová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 6.D (R800) (2019/2020)

Bc. Kateřina Přibilová

ASISTENKA PEDAGOGA ZŠ (4.A) (R800) 2019/2020

Mgr. Jan Purkar

UČITEL ZŠ - ZÁSTUPCE TŘÍDNÍHO 7.D (R800) (2019/2020)

Ing. Bc. Michaela Rejnová

UČITEL ZŠ - ZÁSTUPCE TŘÍDNÍHO 6.C (R800) (2019/2020)

Mgr. Tibor Rozsnyó

UČITEL ZŠ - ZÁSTUPCE TŘÍDNÍHO 6.A, UČITEL ZUŠ - VO (R800) (2019/2020)

Bc. Lenka Salim Vosátková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 3.D (R800) (2019/2020)

Bc. Tomáš Schwarzbacher Zeman, DiS.

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 9.A, METODIK PREVENCE (R800) (2019/2020)

Mgr. Dagmar Sejkorová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 5.D (R800) (2019/2020)

Ing. Jana Smutná

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 1.B (Z68) (2019/2020)
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv
(mobil je služební na školníka)

Hana Šourová

ASISTENKA PEDAGOGA ZŠ (0.B, 3.A) (R800) 2019/2020

Bc. David Sůva

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 8.C (R800) (2019/2020)

MgA. Petra Tomášková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 3.A (R800) (2019/2020)

Ing. Eva Trnovská

ASISTENKA PEDAGOGA ZŠ ( 0. R.) (R800) (2019/2020)

Bc. Lenka Vaňásková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 2.D (B77) (2019/2020)

Mgr. Olesja Vavrinčíková

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800) (2019/2020)

Martin Vondráček

SPRÁVCE ICT, UČITEL ICT (R800) (2019/2020)

Mgr. Marie Vykoukalová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 5.A (R800) (2019/2020)

Mgr. Iveta Vyskočilová

ASISTENTKA PEDAGOGA ZŠ (3.C) (R800) (2019/2020)

Kateřina Žofková, DiS.

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 0.B (R800) (2019/2020)
G, Hv, Jp, Pč, Pmp, Rzv, Tv, Vv, Tč