Učitelé

Marie Kostúrová st.

VYCHOVATELKA ŠD - 03. ODD. - UČEBNA 2.B (R800 K3) 2022/2023

Marie Kostúrová ml.

VYCHOVATELKA ŠD - 04. ODD. - UČEBNA 3.B (R800 K3) 2022/2023

Ivana Micková

VYCHOVATELKA ŠD - 05. ODD. - UČEBNA 2.A (R800 K3) 2022/2023

Ivana Skřivanová

VYCHOVATELKA ŠD - 06. ODD. - UČEBNA 2.C (R800 K3) 2022/2023

Jana Černá

VYCHOVATELKA ŠD - 08. ODD. - UČEBNA 3.C (R800 K3) (2022/2023)

Mgr. Radomír Aberl

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K9) 2022/2023

Radana Aberlová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 5.B (R800 K9) 2022/2023

Bc. Kateřina Bromová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 5.A (R800 K5) 2022/2023

Mgr. Věra Brtnová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 7.A (R800 K14) 2022/2023

Bc. Tereza Čadová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 8.C (R800 K1) 2022/2023

Mgr. Dagmar Červená

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 1.A (B77) 2022/2023
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv, Nj
(mobil je stolní místo pevné linky v budově Budějovická 77)

Mgr. Josef Čížkovský

ŘEDITEL ŠKOLY ZŠ A ZUŠ (R800) 2022/2023

James Callum Eade

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K15) 2022/2023

Marek Eisman

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 6.C (R800 K1) 2022/2023

Martin Hána

VYCHOVATEL ŠK (R800 K3), UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K3) 2022/2023
Ict, Šk (5.ABCD, 6.AD, 7.AC,8.B)

Mgr. Zuzana Haubová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 7.D (R800 K15) 2022/2023

Mgr. Jana Hesová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 1.D (B77) 2022/2023
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv
(mobil je stolní místo pevné linky v budově Budějovická 77)

Michaela Horešovská

HOSPODÁŘKA ŠJ ZŠ, POKLADNÍK ZŠ (R800) 2022/2023
ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ, PLATBY V HOTOVOSTI DO POKLADNY ŠKOLY

Mgr. Denisa Horká

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 4.C (R800 K7) 2022/2023
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv

Mgr. Libuše Hrdličková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 2.B (R800 K2) 2022/2023

Bc. Andrea Jiskrová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 9.B (R800 K13) 2022/2023

Mgr. Markéta Koutecká

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 5.D (R800 K2) 2022/2023

Mgr. Martina Křížová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 5.C (R800 K9) 2022/2023

Mgr. Martina Kubíková, DiS.

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ, SPECIÁLNÍ PEDAGOG (R800 K5) 2022/2023

Mgr. Eliška Kubů

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 6.B, KOORDINÁTOR ŠVP, VÝCHOVNÝ PORADCE (R800 K12) 2022/2023

Iveta Lahodná

ASISTENT PEDAGOGA ZŠ 1.D (R800 K19) 2022/2023

Mgr. Věra Langerová

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K4) 2022/2023

Mgr. Ivana Loudová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 3.B (R800 K7) 2022/2023

Bc. Zlata Marková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 2.C (R800 K7) 2022/2023

Mgr. Jaroslava Matulová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 3.C (R800 K2) 2022/2023

Mgr. Olga Melichárková

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO 1. STUPEŇ ZŠ (R800) 2022/2023
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv, ZŘŠ 1. ST. ZŠ

Mgr. Beáta Mrázová

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K15) 2022/2023

Mgr. Tatjana Nadymáčková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 6.A (R800 K4) 2022/2023

Marcela Nevečeřalová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 9.C (R800 K5) 2022/2023

Mgr. Stanislava Otradovcová

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K14) 2022/2023

Mgr. Eliška Outlá

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 7.B (R800 K4) 2022/2023

Mgr. Šárka Pajačová

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO 2. STUPEŇ ZŠ, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY, KOORDINÁTOR VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT, (R800) 2022/2023

Hana Pátková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 4.B (R800 K7) 2022/2023
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv

Bc. Kateřina Přibilová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 3.A (R800 K7) 2022/2023

Mgr. Jan Purkar

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K17) 2022/2023

Markéta Rabiňáková

ASISTENTKA ŘEDITELE ŠKOLY (R800) 2022/2023
PODATELNA, UČEBNICE, OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL

Ing. Bc. Michaela Rejnová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 7.C (R800 K15) 2022/2023

Mgr. Tibor Rozsnyó

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ, UČITEL ZUŠ - VO (R800 K16) 2022/2023
Aj, Tč, Vv, Vo, výtvarný obor
(v době výuky zuš pevná linka kanceláře zástupkyně ředitele pro ZUŠ 241 004 232)

Mgr. Lenka Salim Vosátková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 6.D (R800 K5) 2022/2023

Bc. Tomáš Schwarzbacher Zeman, DiS.

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 8.A (R800 K14) 2022/2023

Ing. Jana Smutná

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 1.B (B77) 2022/2023
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv
(mobil je stolní místo pevné linky v budově Budějovická 77)

Mgr. Hana Šundová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 8.B (R800 K11) 2022/2023

Mgr. David Sůva

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 9.A (R800 K18) 2022/2023

MgA. Petra Tomášková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 4.A (R800 K5) 2022/2023

Dana Truhlářová

VEDOUCÍ ŠJ ZŠ (R800) 2022/2023
ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ, VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Bc. Lenka Vaňásková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 1.C (B77) 2022/2023
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv
(mobil je stolní místo pevné linky v budově Budějovická 77)

Mgr. Olesja Vavrinčíková

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ, UČITEL ZUŠ - HO (R800 K11) 2022/2023

Mgr. Olga Vonášková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 3.D (R800 K2) 2022/2023

Ing. Karolína Vrbová

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K17) 2022/2023

Mgr. Marie Vykoukalová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 2.A (R800 K7) 2022/2023

Mgr. Markéta Zemanová (Ladová)

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ, METODIK PREVENCE, ŠKOLNÍ PARLAMENT (R800 K12) 2022/2023

Bc. Kateřina Žofková, DiS.

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 0.A (R800 K2) 2022/2023