Jarní petrklíč

Jarní petrklíč 2020 – harmonogram školních kol

Jarní petrklíč - školní kolo soutěže pro malé i větší zpěváky a muzikanty se bude konat v divadelním sále hlavní školní budovy od 14.00 hod.:

 

Úterý 3. března

13.45 porada poroty

14.00 zahájení

14.05 kategorie „mladší instrumentalisté“ (9 soutěžících)

14.50 vyhlášení výsledků

15.00 kategorie „komorní soubory“ (5 soutěžících souborů)

15.30 vyhlášení výsledků

15.45 kategorie „starší instrumentalisté“ (15 soutěžících)

16.45 vyhlášení výsledků

POROTA: J. Bárta (předseda), K. Badarovski, M. Bělanský, M. Jersák, M. Kořínková, E. Mynaříková,
I. Pastieriková, J. Šefl

tajemnice poroty: J. Hrdličková, moderuje Štěpánka Zámečníková

 

Středa 4. března

13.45 porada poroty

14.00 zahájení

14.05 kategorie „mladší zpěváci“ (8 soutěžících)

14.45 vyhlášení výsledků

15.00 kategorie „starší zpěváci“ (9 soutěžících)

15.35 kategorie „komorní sbory“ (2 soutěžící k. sbory)

16.00 vyhlášení výsledků

POROTA: J. Panenková (předsedkyně), M. Nevečeřalová, Š. Zámečníková                                          

tajemnice poroty: J. Hrdličková

VÝUKA v ZUŠ ve dnech soutěžních kol u učitelů-porotců ODPADÁ, místo výuky si žáci  přijdou své soutěžící spolužáky ze studijních důvodů poslechnout!

SOUTĚŽ JE VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÁ!

 

Finále, kam postupují 2 soutěžící z každé kategorie, proběhne 26. března (čt) v kulturním domě KRAKOV, Praha 8.

Podmínky soutěže na: www.jarni-petrklic.cz

Soutěž je veřejná, srdečně zveme jesenickou veřejnost, rodiče i spolužáky všech soutěžících!