Ročníkové práce

 


Žáci 9. ročníku vypracovávají pod vedením učitelů ročníkovou práci, kterou na konci roku obhajují před stanovenou komisí. Hodnocení úrovně ročníkové práce žáků 9. ročníku je součástí klasifikace v předmětu český jazyk a v odborném předmětu, jehož téma žák zpracoval. Témata ročníkových prací, z nichž si mohou žáci vybírat, jsou zveřejněna na konci prvního pololetí. Práci odevzdávají žáci v tištěné i elektronické podobě. Úspěšné práce se zařazují do fondu školní knihovny.

Pravidla a šablony jsou k dispozici zde....


9. ročník - témata ročníkových prací pro školní rok 2023/2024

(budou doplněny)