Články ZUŠ

Školné za I. pololetí - stále chybí platby školného u části žáků, prosím rodiče o kontrolu provedené platby a v případě nedoplatku o provedení úhrady co nejdříve. Informace o školném a účtu.  

Celý článek

VŠICHNI ŽÁCI hudebního, výtvarného a literárně dramatického oboru nahlásí svým učitelům nejpozději do 7. září, zda pokračují ve školním roce 2022/2023 v docházce do ZUŠ a domluví si zároveň rozvrh…

Celý článek

Všichni zájemci, kteří se zúčastnili červnového přijímacího řízení v oboru výtvarném a literárně dramatickém (včetně tanečního), vyhověli požadavkům a splnili předpoklady pro přijetí k základnímu…

Celý článek