Články ZUŠ

Všichni žáci HUDEBNÍHO oboru (instrumentalisté a zpěváci) v době přerušené výuky si samostatně procvičují dosud probranou látku, hrají/zpívají uložená cvičení a skladby/písně, které byly od začátku…

Celý článek

Úhrada školného ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 je splatná nejpozději do 13. 3. na číslo účtu ZUŠ: 276045939/0300  ve výši 1700,- Kč za žáka v oboru výtvarném a hudebním, za druhý hudební…

Celý článek

V úterý 11. února dopoledne se v divadelním sále školy sešli nejmladší žáčci naší školy, aby si poslechli, jak hrají jejich mnohdy jen o něco málo starší spolužáci, kteří navštěvují základní…

Celý článek

ŠKOLNÍ KOLA JARNÍHO PETRKLÍČE, soutěže pro malé hudebníky a zpěváky ze školy základní i základní umělecké, se budou konat v úterý 3. března (instrumentalisté) a ve středu 4. března (zpěváci). Do…

Celý článek

Od 13. ledna 2020 bude přerušena výuka tanečního oboru v základní umělecké škole (Zbraslavská 68) ze zdravotních důvodů vyučující MgA. Heleny Ratajové. Od 3. února přebírá výuku pedagožka tanečního…

Celý článek