Články ZUŠ

Od pondělí 10. května začíná opět výuka v oborech literárně dramatický, taneční a výtvarný – všechny v hlavní školní budově (K Rybníku 800). Žáci literárně dramatického a tanečního oboru dostanou…

Celý článek

Výuka v hudebním oboru probíhá prezenčně POUZE v modu 1 + 1 (jeden žák + jeden učitel), od 19. dubna navíc také v oboru sólový zpěv. V hromadných oborech pokračuje výuka distanční formou. Ve…

Celý článek

Od 12. dubna se vracíme opět k prezenční výuce v hudebním oboru dle rozvrhu, a to v modu 1+1, tedy pouze 1 žák  + 1 učitel. Děti nebudou převáděny. Blažena Lvová zástupkyně ředitele školy pro ZUŠ

Celý článek

HUDEBNÍ NAUKA – březen - pracovní listy najdete pod distanční výukou ZUŠ. Vyučující Julii Panenkovou lze kontaktovat na: julie.panenkova@jesenickaskola.cz Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ

Celý článek

Aktualizaci distanční výuky ve výtvarném oboru pro žáky akademické sochařky Jitky Wernerové najdete zde. Zadání platí pro únor/březen 2021. Hotové práce odevzdají žáci po předpokládaném návratu k…

Celý článek

Aktualizace distanční výuky v předmětu HUDEBNÍ NAUKA: souhrn látky a pracovní listy na měsíc únor najdete ve složce distanční výuka ZUŠ, termín odevzdání je do 22. února na: julie.panenkova…

Celý článek

Žáci výtvarného oboru ze třídy Mgr. Tibora ROZSNYÓ najdou nové pokyny pro zpracování aktualizovaných témat pro práce doma pod „ZUŠ – distanční výuka VO“. Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ

Celý článek

Kontrolní testy v předmětu HUDEBNÍ NAUKA se v týdnu od 18. ledna konat nebudou! Podle nařízení MŠMT trvá „zákaz přítomnosti žáků ve školách“. Žáci pouze vyplní PRACOVNÍ LISTY podle pokynů a zadání,…

Celý článek