Články ZUŠ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO TANEČNÍHO OBORU PRO VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ I NOVÉ ZÁJEMCE se koná v pondělí 22. června 2020 ve 14.00 hodin v divadelním a tanečním sále hlavní školní budovy (K Rybníku 800, Jesenice)…

Celý článek

HUDEBNÍ NAUKA Závěrečné testy z povinného předmětu HN pro 1. – 5. ročník ZUŠ odešlou všichni žáci, tedy i žáci s povoleným individuálním studiem, NEJPOZDĚJI 8. června na: julie.panenkova…

Celý článek

K ZAHÁJENÍ INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY V HUDEBNÍM OBORU 11. 5. 2020 Podmínkou pro nástup do školy je rodiči/zák. zástupci podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ (ke stažení…

Celý článek

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021 - zde. Vyplněné přihlášky lze posílat mailem, poštou nebo odevzdat na recepci školy - hlavní budova (K Rybníku 800) do 29. května 2020.

Celý článek

ZUŠ "Z DOMOVA"

Nejen žáci základní školy (spolu s rodiči) se věnují výuce a sebevzdělávání z domova. Také žáci ze ZUŠ se ve spolupráci a spojení se svými učiteli „udržují v kondici“, opakují svůj doposud zvládnutý…

Celý článek

Všichni žáci HUDEBNÍHO oboru (instrumentalisté a zpěváci) v době přerušené výuky si samostatně procvičují dosud probranou látku, hrají/zpívají uložená cvičení a skladby/písně, které byly od začátku…

Celý článek