Články ZUŠ

Úhradu školného v ZUŠ za 2. pololetí školního roku 2022/2023 je nutné provést do 31. března! Žáci, kteří nemají uhrazeno školné v termínu (dle vyhlášky do 17. 2.), nemají nárok na poskytnutí výuky…

Celý článek

Výuka hudební nauky, kterou převzal od března 2023 p. učitel Marek Jersák, probíhá každou středu podle daného rozvrhu, kdy KONZULTACE pro žáky s individuální studijní přípravou je každou STŘEDU od 17…

Celý článek

JARNÍ PETRKLÍČ – školní kolo ve hře na hudební nástroje se koná v úterý 7. 3. od 14 hodin v učebně 8. C (1. patro vlevo), nikoli v divadelním sále! Školní kolo ve zpěvu se koná ve středu 8. 3. od 14…

Celý článek

Platbu za druhé pololetí školního roku 2022/2023 je nutno uhradit během měsíce února na účet ZUŠ: 276045939/0300 s uvedením jména dítěte a oboru, v. s. není již třeba. Výše platby je stejná jako v…

Celý článek

HUDEBNÍ NAUKA – termín kontrolního testu za 1. pololetí pro všechny žáky (individuální i prezenční příprava): STŘEDA 25. LEDNA 2023 v čase od 13 do 17 hodin v učebně HN (2. patro hlavní školní budovy…

Celý článek