Příjímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
Nejpozději do 11. 2. 2022 obdrží zájemci o středoškolské vzdělávání 2 přihlášky na SŠ, zápisový lístek a důležité informace k dovyplnění přihlášek.
Na přihláškách, si prosím, zkontrolujte vyplněné průměry a pak již doplňte zbývající údaje na straně A (instrukce i v průvodním dopise u přihlášek). Vzor přihlášky a veškeré další náležitosti najdete na webu jesenické školy. Nezapomeňte nejpozději do 1. března 2022 doručit přihlášky na příslušné SŠ.
Případné doplňující informace naleznete zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss
Zápisový lístek zatím dobře uschovejte a počkejte na rozhodnutí o přijetí na SŠ.

Na níže uvedenou emailovou adresu mi prosím uveďte - adresu SŠ, název a kód oboru, kam se vaše dítě hlásí – je to potřeba kvůli zpracování údajů. Následně pak i zprávu, zda bylo přijato, a konkrétně pro jakou školu jste se rozhodli.
Další informace ohledně přijímacího řízení naleznete zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska, ale můžete kontaktovat i mě.
Informace k PŘ – gymnázia se sportovní přípravou – naleznete zde:
Specifika přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou (cermat.cz)

HARMONOGRAM DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ
Středoškolské vzdělání s talentovou zkouškou:
•    Do 31. října v případě zájmu zákonný zástupce informuje výchovnou poradkyni.
•    Do 15. listopadu budou žákům předány zápisové lístky a přihlášky s vyplněným průměrem. Zákonný zástupce si překontroluje průměr a poté vyplní veškeré náležitosti na straně A.
•    Zákonný zástupce uchazeče odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 30. listopadu.
•    Zápisový lístek si pečlivě uschovejte pro případ přijetí na SŠ.
Klasické středoškolské vzdělání - denní forma:
(týká se i šestiletého a osmiletého gymnaziálního studia)
•    V případě zájmu informují rodiče žáků z 5. a 7. ročníku výchovnou poradkyni - nejpozději do 14. ledna.
•     Do 11. února budou žákům předány zápisové lístky a přihlášky s vyplněným průměrem. Zákonný zástupce si překontroluje průměr a poté vyplní veškeré náležitosti na straně A.
•    Obě dvě přihlášky jsou vyplněné stejně (na obou je na prvním místě vždy stejná škola, stejně tak na druhém – jsou jako přes kopírák).
•     Zákonný zástupce uchazeče odevzdá přihlášky ředitelům středních škol do 1. března.
•     Zápisový lístek si pečlivě uschovejte a nezapomeňte v případě přijetí na vámi vybranou SŠ včas doručit – a to nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 
Následné kroky po přijímacích zkouškách
1.    Rozhodnutí o PŘIJETÍ - do pracovních 10 dnů musíte odevzdat zápisový lístek. Ten jste obdrželi spolu s přihláškami (pokud ho v termínu neodevzdáte, bude místo nabídnuto jinému uchazeči).
2.    Rozhodnutí o NEPŘIJETÍ - do 3 pracovních dnů podat odvolání. V případě konkrétních vzorů odvolání zadejte do internetového vyhledávače „vzor odvolání na střední školu“.
3.    V případě, že po podání odvolání vám přijde rozhodnutí o přijetí, nezapomeňte odevzdat zápisový lístek.
 
Na závěr bych vás ráda poprosila, abyste mi ještě poslali, na které školy se děti hlásí (název, obor, kód…) a následně, kam dítě v následujícím školním roce nastoupí, případně, zda zůstane v jesenické škole.
 
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte:
Mgr. Elišku Kubů – výchovnou poradkyni,
tel: 241004215 e-mail: kubu@jesenickaskola.cz, mob:606030344

 

Přiložené soubory