15. VÝROČÍ OTEVŘENÍ NOVÉ BUDOVY ŠKOLY

ŠKOLA SLAVILA 15. NAROZENINY

V úterý 9. října 2018 jsme si společně s žáky, rodiči a přáteli připomněli 15. výročí otevření školní budovy ZŠ a ZUŠ Jesenice v ulici K Rybníku 800. Oslavu jsme připravovali několik týdnů a program byl vskutku pestrý. Jeho součástí byly už od 14 hodin hry pro děti na několika stanovištích na školní zahradě, kde měl kromě soutěžních disciplín ve skákání v pytli a vybíjené velký úspěch také skákací hrad. Hlavním bodem oslav bylo pásmo vystoupení na pódiu instalovaném před školou. Po slavnostním úvodu v 15 hodin se během šedesáti minut postupně přišli představit žáci všech ročníků a předvedli blahopřání v mnoha podobách. Zástupci těch nejmenších zpívali v doprovodu svých učitelek, větší pak přednášeli, hráli na hudební nástroje, tančili nebo ztvárňovali historii školy a ve scénkách ukazovali, jak vidí život ve škole svýma očima. Uměleckou tečkou za vystoupením žáků bylo sólové vystoupení houslistky Andrey Jiskrové, Jarka Šimka a na závěr také kapely Jesband, k níž se připojili i Zuzana Nová a Roman Vojtek. Ke skvělé a pohodové atmosféře slavnostního odpoledne přispělo nejen krásné počasí, šikovní žáci a milí hosté, ale také vynikající moderátor, který nás všechny provázel celým programem – pan učitel Lukáš Smola. Všichni účinkující si svou chvíli slávy moc užili a věříme, že své nadšení přenesli i na diváky. Těšíme se společně na viděnou při další příležitosti!

 

ZŠ A ZUŠ JESENICE, p.o.