ADVENTNÍ SETKÁNÍ RODIČŮ, DĚTÍ A ŠKOLY

  Ve středu 11. prosince připravila jesenická základní škola tradiční Adventní setkání pro rodiče a děti. Na půdě školy se v podvečerních hodinách odehrával velmi různorodý kulturní program. Žáci nultých až pátých ročníků se svými učiteli ještě před budovou školy vytvořili krásnou vánoční atmosféru. Na ozvučeném pódiu jsme měli možnost zhlédnout například zimní balet, český živý betlém, lidové i soudobé vánoční zpívání za doprovodu malých hudebníků, koledování, divadélka i tance. Nechyběla ani vzpomínka se svíčkami na zpěváka Karla Gotta či anglické tradicionály. Dokonce i paní učitelky prvních ročníků přispěly k zábavě v podobě tanečního předvánočního „úklidu“.

  Na tradičním jarmarku pak žáci šestých až osmých tříd prodávali vlastnoruční výrobky – jako třeba adventní věnce a výzdobu, mýdla, cukroví či náušnice vytvořené z ozdob na stromeček. Deváťáci pak zajistili venkovní občerstvení. V prostorách školy se letos poprvé otevřely dveře některých tříd pro kreativní dílny připravené školní družinou a pátými třídami. Rodiče s dětmi si zde mohli vytvořit svíčky ze včelího vosku, svícínky, skřítky či ozdobit perníčky.

  Rádi bychom poděkovali za hojnou účast rodičům, babičkám, dědečkům, sourozencům žáků naší školy, jakož i zastupitelům našeho města, protože právě neformální setkávání může vést k vzájemnému porozumění, pochopení a respektu.

  Největší díky však patří všem žákům, učitelům a současným i minulým zaměstnancům školy, kteří se podíleli na několikatýdenní přípravě této akce, nebáli se vystoupit na pódiu či pomoci, kde bylo třeba, a tím vším nakonec vykouzlili radost v očích nejen svých blízkých, ale všech přítomných. Společně jsme takto oslavili hodnoty Vánoc s přáním, abychom na ně v novém roce nezapomínali.

Michaela Rejnová