INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na  
  3. května 2021
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na
  5. května 2021

 

o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na  
  4. května 2021
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na
  6. května 2021

 

o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021