INFORMACE PRO RODIČE KE 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
od pondělí 12. 4. 2021 se formou rotační výuky vrací do školy žáci 1. stupně, a to následujícím způsobem:

v týdnu od 12. 4. do 16. 4.

prezenčně:                0. roč.

                                1. ABC

                                2. AB

                                3. AB

                                4. AB

                                5. AB

 

distančně:                 1. DEF

                                2. CDE

                                3. CD

                                4. CD

                                5. CD

 

v týdnu od 19. 4. do 23. 4.

prezenčně:                0. roč.

                                1. DEF

                                2. CDE

                                3. CD

                                4. CD

                                5. CD

 

distančně:                 1. ABC

                                2. AB

                                3. AB

                                4. AB

                                5.AB

 

 

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví je školám uložena povinnost testovat děti, žáky neinvazivními Ag testy.

Testování bude probíhat 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Žáci se budou testovat ve své třídě první vyučovací hodinu pod dohledem třídní učitelky, popř. po příchodu do ranní družiny pod dohledem vychovatelky (příchod do 7.25 hod.).

Další informace, včetně instruktážního videa a mimořádných opatření MZ, najdete v bakalářích.