INFORMACE ZUŠ - VÝUKA V HROMADNÝCH OBORECH

Výuka v oboru literárně dramatickém (Mgr. Štěpánka Zámečníková) a v oboru výtvarném (akademická sochařka Jitka Wernerová) bude až do konce školního roku probíhat formou „na dálku“ podle zadání jednotlivých vyučujících (viz dále). Respektujeme tak nadále trvající přísná hygienická nařízení (rizikové skupiny, prolínání dětí z různých skupin a tříd ZŠ a ZUŠ) včetně toho, že docházka až do konce školního roku není pro žáky povinná.

Všichni žáci literárně dramatického oboru (+ rodiče) dostali elektronickou poštou přesné pokyny a pracovní zadání od své vyučující.

Žákyně tanečního oboru (+ rodiče) jsou rovněž v písemném kontaktu se svou vyučující M. Voldřichovou a vzhledem k malému počtu žákyň ve skupině bude od 25. 5. výuka probíhat v tělocvičně na odloučeném pracovišti Zbraslavská 68.

Žáci výtvarného oboru ze třídy Mgr. Tibora Rozsnyó se sejdou ve středu 27. 5. ve 14 hodin ve výtvarném ateliéru a domluví se s vyučujícím na formě výuky a zadání domácích výtvarných prací.

Žáci akademické sochařky Jitky Wernerové zpracují doma toto zadání

Blažena Lvová, ZŘ pro ZUŠ