INFORMACE ZUŠ

Všichni žáci HUDEBNÍHO oboru (instrumentalisté a zpěváci) v době přerušené výuky si samostatně procvičují dosud probranou látku, hrají/zpívají uložená cvičení a skladby/písně, které byly od začátku tohoto školního roku nacvičeny! Výtvarný, taneční a literárně dramatický obor se ke své práci vrátí po skončení nouzového stavu.

HUDEBNÍ NAUKA – všichni žáci, zvláště ti s povolenou individuální přípravou, využijí k procvičování webové stránky http://hudebninauka.wz.cz/1-rocnik/ Ročník zvolí podle svého zařazení, případně může procvičovat i ročníky jiné. Úkoly zadané vyučující J. Panenkovou z pracovních sešitů pro HN (autor M. Vozar) najde 1. ročník na str. 27, 36, 41, 42, 2. ročník na str. 10, 32, 34, 52, 3. ročník na str. 21, 26, 27, 42, 4. ročník na str. 24, 30, 62, 63. Žáci přípravného a pátého ročníku pracují dle pracovních listů a podle informací svého vyučujícího.

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ