INFORMACE ZUŠ

K ZAHÁJENÍ INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY V HUDEBNÍM OBORU 11. 5. 2020

Podmínkou pro nástup do školy je rodiči/zák. zástupci podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ (ke stažení zde), na němž je zároveň uvedeno 8 skupin osob s rizikovými faktory. Podpisem prohlášení rodiče/zák. zástupci berou na vědomí a zváží, zda i v případě osoby s rizikovými faktory žijící v jejich společné domácnosti dítě do školy pošlou. Bez tohoto podepsaného prohlášení dítě do školy nesmí.

Výuka bude probíhat podle daného rozvrhu, převádění dětí až do konce školního roku zajištěno nebude. Na konci hodiny žák opustí třídu a nebude se v ní zdržovat (zamezení kontaktu více osob ve třídách). Výuka může i nadále po domluvě s vyučujícím probíhat distanční formou.

Výuka v hlavní budově K Rybníku 800: žáci se nebudou přezouvat, u vchodu/v recepci školy si je vyučující vyzvedne a po výuce odvede zpět.

Výuka na odloučeném pracovišti Budějovická 77: žáci se přezouvají (mohou si nosit vlastní návleky), pro vstup do budovy použijí zvonek na dveřích, rodiče do budovy nevstupují!

Roušky: žáci i učitelé mají roušky vlastní, použití ve třídě se řídí pokyny vyučujícího.

Desinfekci je možné použít hned ve vchodu do budovy školy nebo až ve třídě.

Výuka až do konce školního roku není povinná!

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ