JARNÍ KONCERT ZUŠ 28. 3. 2018

Ve středu 28. března, kdy je v kalendáři uvedeno „Výročí narození Jana Ámose Komenského“ a kdy se mnozí ještě pamatují na označení tohoto data jako „Den učitelů“, se sešli v podvečerní 18. hodinu ve Společenském centru Jesenice ti, kteří si přišli poslechnout školní orchestr „Jesband“ základní umělecké školy, jenž pod vedením Josefa Bárty poprvé vystoupil se zcela samostatným programem. Téměř dvouhodinový program, připravený ve spolupráci s komorním pěveckým sborem a jeho sólisty pod vedením Jany Hrdličkové, obsahoval známé a populární melodie i písně, hudbu z filmů nevyjímaje. Krátce po začátku čekalo na mladé hráče Jesbandu a naše malé i větší sboristky, stejně tak jako na diváky v sále, překvapení v podobě hosta: Roman Vojtek neodmítl pozvání a ve svém nabitém diáři si našel čas, aby jako host vystoupil na našem koncertu se dvěma písněmi z muzikálu Pomáda, který patří k nejdéle uváděným titulům v muzikálové historii. Nemenší aplaus sklidili také zpěváci ze sboru se svými sóly: Matyáš Černý ve Hvězdě na vrbě, Míša Chmelařová v Zelených rukávech a sólistka Adéla Halenčáková s hitem Věry Špinarové Jednoho dne se vrátíš, vzala mnohým posluchačům dech. Pochvalu i obdiv si zaslouží naprosto všichni hráči Jesbandu za perfektní hudební projev, sehranost i radost z hraní, která čišela z Pirátů z Karibiku, Mission Impossible, Moonlight Serenade či Svatých, kteří pochodují a dalších. Není divu, že závěrečná Tequilla roztleskala sál a přidávala se ještě jednou. Kolegům Josefu Bártovi, Jakubovi Šeflovi a kolegyni Janě Hrdličkové patří zasloužené poděkování za práci s našimi žáky, kolegům ze základní školy, výtvarníkům Pavle Naďové a Tiborovi Rozsnyó, patří velký dík za výtvarné zpracování výzdoby opony včetně její instalace. Poděkování patří také všem, kteří si udělali v předvelikonočním shonu čas a přišli vytvořit našim žákům atmosféru vnímajícího a hudbymilovného publika – rodičům, kamarádům, přátelům, známým. Ti všichni mají zásluhu na tom, že se koncert vydařil. Osobně pak děkuji kolegům a kolegyním ze školy (ZŠ i ZUŠ), kteří pozvání na Jarní koncert přijali a čas si našli.

Blažena Lvová,
ZŘ školy pro ZUŠ