KONCERTY PRO MALÉ KAMARÁDY

V úterý 11. února dopoledne se v divadelním sále školy sešli nejmladší žáčci naší školy, aby si poslechli, jak hrají jejich mnohdy jen o něco málo starší spolužáci, kteří navštěvují základní uměleckou školu. Ti jim nejen zahráli sami nebo spolu se svými učiteli, ale také jim hudební nástroje dokázali představit a popsat. Malí a dlužno říci, že velmi pozorní posluchači z nultých ročníků spolu s prvňáčky z 1. A, 1. D a 1. E si s chutí s malými i většími hudebníky zazpívali, uměli na řadu otázek odpovědět a moderátorce Štěpánce pomohli hudební nástroje podle skupin „ubytovat“ v barevných domečcích. V závěru malého koncertu pak na ně čekalo překvapení – loutková pohádka v provedení žákyň literárně dramatického oboru. Poděkování patří E. Mynaříkové a I. Pastierikové, které v tomto školním roce koncerty pro nejmenší organizují, a také dalším kolegům, kteří v úterý sami nebo se svými žáky hráli: J. Bártovi, M. Bělanskému, M. Kořínkové, J. Šeflovi a Š. Zámečníkové.

Blažena lvová, ZŘ pro ZUŠ