NÁHRADNÍ VÝUKA V DOBĚ MIMOŘÁDNÉ SITUACE

Vážení rodiče,

   vzhledem ke vzniklé situaci ohledně uzavření školy pro žáky a s tím spojeným přerušením výuky dostali všichni učitelé ZŠ A ZUŠ JESENICE, p. o. pokyn, aby komunikovali s rodiči prostřednictvím BAKALÁŘŮ a zasílali dětem úkoly. Devátý ročník může pracovat na ročníkových pracích. V případě jakýchkoliv dotazů se, prosíme, obracejte na třídní učitele nebo vyučující jednotlivých předmětů.

Děkujeme za spolupráci

ZŠ A ZUŠ JESENICE, p. o.