NAVRÁCENÍ ŠKOLNÉHO ZA ŠD A ŠK ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Informace pro rodiče dětí 0., 1. a 2. tříd, které navštěvují ŠD

Vzhledem k tomu, že Vaše děti nemohly určitou dobu navštěvovat v 1. pololetí školního roku 2020/21 školní družinu, přijali jsme toto opatření:

Školné na druhé pololetí bude sníženo na 1.200,- Kč.

Pokud jste již uhradili školné na 2. pololetí v původní výši, bude Vám rozdíl vrácen na konci školního roku nebo po obdržení Vaší žádosti o okamžité vyúčtování (Žádost o vrácení školného najdete na stránkách školy).

 

Informace pro rodiče dětí 3. a 4. tříd, které navštěvují ŠD

Vzhledem k tomu, že Vaše děti nemohly určitou dobu navštěvovat v 1. pololetí školního roku 2020/21 školní družinu, přijali jsme toto opatření:

Školné na druhé pololetí bude sníženo na 900,- Kč.

Pokud jste již uhradili školné na 2. pololetí v původní výši, bude Vám rozdíl vrácen na konci školního roku nebo po obdržení Vaší žádosti o okamžité vyúčtování (Žádost o vrácení školného najdete na stránkách školy).

 

Informace pro rodiče žáků 5. tříd a druhého stupně, kteří navštěvují ŠK

Vzhledem k tomu, že Vaše děti nemohly určitou dobu navštěvovat v 1. pololetí školního roku 2020/21 školní klub, přijali jsme toto opatření:

Školné na druhé pololetí bude sníženo na 300,- Kč.

Pokud jste již uhradili školné na 2. pololetí v původní výši, bude Vám rozdíl vrácen na konci školního roku nebo po obdržení Vaší žádosti o okamžité vyúčtování (Žádost o vrácení školného najdete na stránkách školy).

 

Martina Hánová

vedoucí vychovatelka