NOC STRAŠIDEL

V podvečerní čas ve středu 23. října se to ve škole hemžilo nejrůznějšími strašidly, strašidýlky, čarodějnicemi, kostlivci a další strašidelnou havětí dospělou i zcela nezletilou, kdy se všichni společně přišli před sice importovaným, ale dnes již zažitým a u dětí oblíbeným svátkem „Halloween“ pobavit, zasoutěžit si, ochutnávat lektvary vlastnoručně vyrobené, ale také ty donesené z maminčiny kuchyně v podobě nejrůznějších bábovek či jiného pochutnání, které v rekordním čase zmizelo v útrobách strašidelných návštěvníků. Na soutěže v balení mumií, skládání roztrhaných čarodějnických receptů, určování vůní u „babky kořenářky“, vaření lektvarů u Štěpánky a rytíře Jakuba a celé řady dalších se stály fronty a dlužno dodat, že všechna strašidýlka byla ukázněná, neprala se a nehádala, nikdo se také nebál a bavili se všichni bez ohledu na věk či strašidelnou kategorii. Závěr dvouhodinového reje před školou i uvnitř školy patřil vyhlášení dýní nikoli nejkrásnějších, ale nejstrašidelnějších! K oceněným autorům tak patřili: Terezka V., Verunka Blažková, Adélka Janková, Sára Kolářová, Lukáš Blažek, Vojta Karásek a celý kolektiv třídy 1. B. Za „strašidelným“ nápadem stál kolega T. Rozsnyó a kolegyně Z. Haubová, na realizaci se podíleli nadšenci z řad pedagogů ZŠ i ZUŠ, školní družiny, ale i sami žáci (výtvarná výzdoba, kulisy), na atmosféře, která tu zcela spontánně vznikla, pak sami návštěvníci, ať už zde strašili, soutěžili či se „jen“ dobře bavili. Poděkování tak patří naprosto všem!!!

Blažena Lvová, ZŘ školy

Foto: archiv školy