ORGANIZACE VÝUKY 1. STUPNĚ OD 25. 5.

Vážení rodiče,

 

  dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví zajišťují základní školy od 25. 5. 2020 vzdělávací aktivity pro své kmenové žáky 1. až 5. ročníku.

 

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy žáků 1. až 5. ročníku do 18. 5. 2020 třídním učitelům.

 

Maximální počet žáků ve skupině je 15.

 

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

 

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

 

Škola je povinna vést evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny bude škola žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

 

V příloze této zprávy najdete pokyny k pohybu žáků ve škole a čestné prohlášení, které musí podepsat zákonný zástupce.

 

ZŠ A ZUŠ JESENICE, p. o.

Přiložené soubory