ORGANIZACE VÝUKY 9. ROČNÍKU OD 11. 5.

Vážení rodiče,

 

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

 

Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.

 

Příprava bude probíhat vždy v pondělí a středu od 9 do 11 hodin (může se změnit s ohledem na termín přijímacích zkoušek, dle sdělení ministra školství bude termín znám v polovině tohoto týdne).

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáků 9. ročníku do školy do 7. 5. 2020, a to buď prostřednictvím mailu sarka.pajacova@jesenickaskola.cz, nebo telefonu 725 612 616.

 

Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

 

Škola je povinna vést evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka bude škola žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

 

V příloze této zprávy najdete pokyny k pohybu žáků ve škole a čestné prohlášení, které musí podepsat zákonný zástupce.

 

ZŠ A ZUŠ JESENICE, p. o.

Přiložené soubory