PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Informace o provozu školní družiny a školního klubu:

1. září 2021

ranní ŠD 6:30 - 7:40 pouze na hlavní budově školy

a dále po zkončení 1. vyučovací hodiny tj. od 8:45 do 17:00 (ŠK do 16:30)

2. a 3. září 2021

ranní ŠD 6:30 - 7:40

a dále:

0. a 1. ročník         9:40 - 17:00

2., 3. a 4. ročník  11:40 - 17:00

5. ročník              12:35 - 16:30

6. - 9. ročník        13:30 - 16:30