ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Vážení rodiče,
školské poradenské pracoviště pracuje od října 2019 ve složení výchovný poradce pro 1. stupeň, výchovný poradce pro 2. stupeň, speciální pedagogové, metodik prevence. Psychologa máme externího.

V případě práce s žáky s IVP, výchovnými a vzdělávacími potřebami se nic nemění, i nadále s nimi pracují speciální pedagogové tak, jak byli zvyklí v minulých obdobích.

ZŠ A ZUŠ JESENICE, p. o.