SPOLEČNÉ PEČENÍ JABLEČNÉHO ZÁVINU

        Dne 10. února, v rámci mezipředmětových vazeb předmětu světa práce a tvořivých činností, se pod vedením paní učitelek Martiny Panošové a Martiny Bendlové spojil osmý ročník s třetím. Společnými silami jsme upekli jablečné záviny. Propojením těchto předmětů jsme rozvíjeli spolupráci, manuální zručnost, vzájemný respekt, stanovili kompetence.

         Společná práce nás bavila. Na konci jsme byli odměněni vlastnoručně upečeným jablečným závinem, který nám moc chutnal.

 

Martina Panošová a Martina Bendlová