UPOZORNĚNÍ ZUŠ

Od 13. ledna 2020 bude přerušena výuka tanečního oboru v základní umělecké škole (Zbraslavská 68) ze zdravotních důvodů vyučující MgA. Heleny Ratajové. Od 3. února přebírá výuku pedagožka tanečního oboru ze ZUŠ Černošice Magdalena VOLDŘICHOVÁ. Rozvrh zůstává beze změny, lednové hodiny budou nahrazeny postupně formou sobotních tanečních soustředění.

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ