UPOZORNĚNÍ ZUŠ

Žáci výtvarného oboru ze třídy Mgr. Tibora ROZSNYÓ najdou nové pokyny pro zpracování aktualizovaných témat
pro práce doma pod „ZUŠ – distanční výuka VO“.

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ