UPOZORNĚNÍ ZUŠ

Od 12. dubna se vracíme opět k prezenční výuce v hudebním oboru dle rozvrhu, a to v modu 1+1, tedy pouze 1 žák  + 1 učitel. Děti nebudou převáděny.

Blažena Lvová
zástupkyně ředitele školy pro ZUŠ