VÁNOČNÍ DÍLNIČKY VE DRUHÝCH TŘÍDÁCH

Vánoční dílničky

Tradičně jsme ve spolupráci s maminkami pro děti připravily „Vánoční dílničky.“

Přestože byl pátek 13. prosince, dílničky se velmi vydařily. Žáci pracovali s velkým zaujetím na svých výrobcích. Co výrobek, to originál. To určitě ocení každý obdarovaný.

Při výrobě svícnů, zápichů, ozdob a přání panovala ve třídách poklidná a tvůrčí atmosféra. Kéž by nám vydržela celý rok! Děti odměnily maminky v závěru dílniček velkým potleskem a úsměvem ve tváři.

                                               J. Hrdličková a Z. Marková

     třídní učitelky 2. B a 2. C