VÁNOČNÍ KULTURNĚ-SPORTOVNÍ DOPOLEDNE

  Ve dnech 18. a 19. 12. 2019 proběhlo na naší škole trochu jiné vánoční dopoledne jak pro žáky I. stupně, tak pro jejich starší spolužáky z II. stupně.

  Středeční dopoledne patřilo 3. až 5. ročníku a bylo rozděleno na dvě části, a to na sportovní a výtvarnou. V tělocvičnách se soupeřilo ve vybíjené, ostatní prostory školy se pod vedením p. uč. Rozsnyóa proměnily ve výtvarný ateliér. Ve vybíjené soupeřily děti s velkou vervou a chutí být první, protože se hrálo o pohár a spoustu dobrot. Na prvním místě se umístily a vítězný pohár si odnesly třídy 3. D, 4. A, 5. C.

  V podobném duchu proběhlo i čtvrteční dopoledne, kdy žáci ze 6. a 7. tříd soupeřili ve vybíjené, žáci 8. tříd se utkali v basketbalu, 9. třídy změřily své síly jak ve florbalu, tak v basketbalu. Musím říct, že nás žáci opět přesvědčili, že mají sportovního ducha, a soupeřili, co jim síly stačily. Na prvním místě ve vybíjené se umístily třídy 6. B a 7.D, v basketbalu zvítězila 8.A, 9.B chlapci i dívky a ve florbale to byla 9.A.

  Také žáci II. stupně se činili ve výtvarném ateliéru, nejlepší práce vyzdobí školní chodby po dobu zimního období. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli, a zároveň věřím, že za rok se sejdeme při druhém ročníku.

Mgr. Šárka Pajačová