ŽÁCI ZUŠ V RUDOLFINU

Po nedávném zážitku z koncertu Andrea Motis Quintetu nás v poněkud širší sestavě čekal zážitek ryze klasického charakteru. 21. 10. jsme v síni Josefa Suka v pražském Rudolfinu navštívili workshop Gábora Tarköviho, sólotrumpetisty Berlínské filharmonie, pedagoga, sólového, komorního i symfonického hráče nejvyšší světové úrovně. Dvouhodinový workshop se sestával z části „otázkové a diskusní“, kde se maďarský mistr věnoval technice hry na trubku. Od rozehrávání, přes posílení a cvičení nátisku, cvičení nasazení tónu (tzv. artikulace) až po názorné předvedení rozdílů mezi přístupem sólového trumpetisty, klasického symfonického trumpetisty, dechovkového nebo jazzového. Ke každému z uvedených jsme se dověděli, jakou artikulaci používá, v čem je rozdílné frázování a jak který pracuje s dynamikou (slabě - silně).

Druhá část odpoledního workshopu byla pedagogicko – interpretační. Pan Tarkövi pracoval s dvěma studenty z Pražské konzervatoře na skladbách, které oni momentálně cvičí. Věnoval se barvě a šířce tónu, melodickému přístupu k hudebním frázím, obsahu sdělení ve frázích a preciznímu nasazení tónu. Velký důraz kladl na široký a silný dechový sloupec. Mnohokrát zvuk trubky přirovnával k lidskému hlasu a názorně předváděl, jak moc spolu souvisí např. neuvolněný zpěv s neuvolněným tónem trubky a naopak uvolněný s uvolněným. Po skončení workshopu nastala společná diskuse a pro zájemce možnost autogramů a fotek. Před i po workshopu jsme měli možnost zahrát si na vystavené mistrovské nástroje rakouské značky Schagerl, které zapůjčil největší český obchod s žesťovými nástroji Brass Studio Kinkal. Po dodatečném „pokochání se“ krásnými trubkami jsme s žáky vyrazili na dlouho chystanou návštěvu mého kolegy nástrojaře Františka Ibla, který nám na našich „běžných“ nástrojích seřídil vše potřebné a provedl „běžný“ servis. Poté už nás čekalo vyvrcholení kulturního maratonu, čímž byl koncert Gábora Tarköviho za doprovodu Moravian Brassbandu pod taktovkou Chuheie Ivasakiho pro změnu v síni Antonína Dvořáka opět v Rudolfinu.

Koncert, který jsme měli možnost pozorovat přímo z první řady, měl v programu skladby mnoha hudebních žánrů od baroka, klasicismu, filmové hudby až po hudbu soudobou a populární, a to včetně světové premiéry Koncertu pro trubku a brassband skladatele a trumpetisty Ondřeje Moťky, který sám s brassbandem hrál. Sólového partu se bravurně zhostil Gábor Tarkövi. Stejně tak i několika dalších skladeb od virtuózních až po lyrické a romantické. Vše, co jsme se dověděli na odpoledním workshopu, jsme měli možnost slyšet i „na ostro“ a s plným nasazením večer. Po poslední skladbě na programu během asi 30 vteřin stálo celé publikum a po vytleskaném přídavku stálo znovu… Hudebníky tak ocenilo tou nejvyšší možnou poctou. Závěrem nezbývá než opět poděkovat za krásné a inspirující zážitky, tentokrát ve světě klasické hudby.                                     (text bez redakční úpravy)

Jakub Šefl, DiS., učitel ZUŠ   

Fotografie od autorů: V. Bernart, M. Janečková, M. Šilha