ZPRÁVA PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ NAVŠTĚVUJÍ ŠD A ŠK

Ve čtvrtek 30. 6. bude provoz školní družiny a školního klubu pouze do 16:00.

Martina Hánová
vedoucí vychovatelka