Články ZUŠ

Od 12. dubna se vracíme opět k prezenční výuce v hudebním oboru dle rozvrhu, a to v modu 1+1, tedy pouze 1 žák  + 1 učitel. Děti nebudou převáděny. Blažena Lvová zástupkyně ředitele školy pro ZUŠ

Celý článek

HUDEBNÍ NAUKA – březen - pracovní listy najdete pod distanční výukou ZUŠ. Vyučující Julii Panenkovou lze kontaktovat na: julie.panenkova@jesenickaskola.cz Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ

Celý článek

Aktualizaci distanční výuky ve výtvarném oboru pro žáky akademické sochařky Jitky Wernerové najdete zde. Zadání platí pro únor/březen 2021. Hotové práce odevzdají žáci po předpokládaném návratu k…

Celý článek

Aktualizace distanční výuky v předmětu HUDEBNÍ NAUKA: souhrn látky a pracovní listy na měsíc únor najdete ve složce distanční výuka ZUŠ, termín odevzdání je do 22. února na: julie.panenkova…

Celý článek

Žáci výtvarného oboru ze třídy Mgr. Tibora ROZSNYÓ najdou nové pokyny pro zpracování aktualizovaných témat pro práce doma pod „ZUŠ – distanční výuka VO“. Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ

Celý článek

Kontrolní testy v předmětu HUDEBNÍ NAUKA se v týdnu od 18. ledna konat nebudou! Podle nařízení MŠMT trvá „zákaz přítomnosti žáků ve školách“. Žáci pouze vyplní PRACOVNÍ LISTY podle pokynů a zadání,…

Celý článek

Žáci hudebního oboru mají ve složce „distanční výuka“ pracovní listy se zadáním na leden – vypracované odešlou do 22. 1. na: julie.panenkova@jesenickaskola.cz Žáci výtvarného oboru ze třídy…

Celý článek

V pondělí 7. prosince začíná prezenční výuka v tanečním oboru v tělocvičně na Zbraslavské. Od pondělí 7. prosince začíná plná prezenční výuka ve výtvarném oboru pod vedením ak. soch. Jitky Wernerové.…

Celý článek